โต๊ะจีน


เผยข้อขัดแย้งการวินิจฉัยปัญญาโต๊ะจีนและการอ้างอิงหลักฐาน พร้อมตอบคำถามจากบรรดาคณาจารย์และพี่น้องทางบ้านที่ส่งคำถามเข้ามา ท่านสามารถลำดับเหตุการณ์และศึกษาข้อเท็จจริงได้จากบทความ,การตอบคำถาม และคลิปวิดิโอได้ดังต่อไปนี้

บทความเรื่องโต๊ะจีน


ตอนที่... 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21


ข้อแตกต่างระหว่าง อัลอิสติศนาอ์ และซะลัฟหรือสะลัม


ชี้แจงปัญหาและข้อฮุก่มของโต๊ะจีน


คลิปวิดิโอคลิปวิดิโอสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงของปัญหาโต๊ะจีน


คลิปวิดิโอตอบคำถามเรื่องโต๊ะจีนตอบคำถามจากบรรดาอาจารย์ตอบคำถามอาจารย์อิสหาก พงษ์มณี


อย่าเปลี่ยฮุก่มศาสนา


ค้าขายมีแต่กำไรคือดอกเบี้ยจริงหรือ


อิจมาอ์ที่ไม่ใช่อิจมาอ์


ตอบคำถามอาจารย์คอลิด ปานตระกูล
อิจมาอ์ที่ไม่ใช่อิจมาอ์ (ตอนที่ 2)ตอบคำถามอาจารย์คอลิด ปานตระกูล
อิจมาอ์ที่ไม่ใช่อิจมาอ์ (ตอนที่ 3)ตอบคำถามอาจารย์คอลิด ปานตระกูล
อิจมาอ์ที่ไม่ใช่อิจมาอ์ (ตอนที่ 4)ตอบคำถามอาจารย์คอลิด ปานตระกูลตอบคำถามจากพี่น้องทางบ้านธุรกรรม 2 ฝ่ายกับ 3 ฝ่ายคืออะไร


ธุรกรรมหลายอย่างรวมกันทำอย่างไร


ตอบชมรมอัซซะละฟียูน


ซื้อกับสั่งต่างกันอย่างไร


รถคว่ำ ผักแห้ง แกงหก


ถ้าโต๊ะจีนคือธุรกรรมสองฝ่ายแล้วสามฝ่ายคืออะไร


เขาบอกว่าขายบัตรโต๊ะจีนคือขายลม อบูฮุรอยเราะบอกว่ามันคือดอกเบี้ย


ไหนว่าไม่ได้ขายบัตรแล้วในรูปนี้คืออะไร อย่าโกหก ตอบมาๆๆๆๆๆ


โต๊ะจีนเป็นดอกเบี้ย คนทำธุรกรรมนี้ขัดแย้งกับอัลกุรอาน หะดีส อิจมาอจริงหรือ


รวมคำถามกระจุกกระจิก


โต๊ะจีนเป็นการซื้อขายล่วงหน้าหรือเปล่า


เอาหนี้ขายหนี้มันบาปนะครับท่านอาจารย์


อิบนุตัยมียะห์บอกให้ขายเท่าทุนมิใช่หรือ


มรดกทำธุรกรรมฮะรอมหรือไม่และถ้าหะรอมต้องคืนเงินหรือไม่


รูปแบบการจัดโต๊ะจีนของอาจารย์เป็นอย่างไร


อัลมุวาซีย์ ธุรกรรมคู่ขนาน


อัลมุวาซีย์ ธุรกรรมคู่ขนานที่บางท่านเข้าใจผิด


อย่าวางเงื่อนไขศาสนาเอาเอง