อะชาอิเราะห์

อะกีดะห์ของนักวิภาษนิยม


กำเนิดอะชาอิเราะห์


แนวทางการอธิบายอายะห์ที่เกี่ยวกับซาตและซิฟาตของอัลลอฮ์


ไม่มีหรือไม่เหมือน


วิชาอันตราย


ความจริงไม่ใช่สิ่งที่คิดเอาเอง


อะกีดะห์ของชาวสวรรค์


ใครมีความรู้เรื่องฟ้าเหนือฟ้าบ้าง


-