ซอเฮียะห์บุคคอรี/หมวดที่4/การอาบน้ำละหมาด

บทที่ 1 เกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ คำนำ
บทที่ 2 ผู้ที่ไม่มีน้ำละหมาด การละหมาดของเขาไม่ถูกตอบรับ
ฮะดีษเลขที่ 135
บทที่ 3 ความประเสริฐของการอาบน้ำละหมาด และจุดเด่นจากร่องรอยของน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 136
บทที่ 4 กรณีเกิดข้อสงสัยว่าเสียน้ำละหมาดหรือไม่ให้เอาความแน่ใจเป็นเกณฑ์
ฮะดีษเลขที่ 137
บทที่ 5 ข้อผ่อนผันในการอาบน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 138
บทที่ 6 ความพิถีพิถันในการอาบน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 139
บทที่ 7 ล้างหน้าด้วยมือทั้งสองจากน้ำเพียงกอบมือเดียว
ฮะดีษเลขที่ 140
บทที่ 8 กล่าวนามพระองค์อัลลอฮ์ทุกกรณี แม้ขณะมีเพศสัมพันธ์
ฮะดีษเลขที่ 141
บทที่ 9 สิ่งที่ต้องกล่าวขณะเข้าห้องน้ำ
ฮะดีษเลขที่ 142
บทที่ 10 การเตรียมน้ำเพื่อชำระล้างและน้ำเพื่ออาบน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 143
บทที่ 11 อย่าหันหน้าไปทางกิบละห์ขณะปัสสาวะหรืออุจจาระ นอกจากสถานที่นั้นมีสิ่งปิดกั้น
ฮะดีษเลขที่ 144
บทที่ 12 การถ่ายทุกข์โดยหันไปทางกิบละห์
ฮะดีษเลขที่ 145
บทที่ 13 การออกไปถ่ายทุกข์ของสตรีในยามกลางคืน
ฮะดีษเลขที่ 146 l 147
บทที่ 14 การถ่ายทุกข์ภายในบ้าน
ฮะดีษเลขที่ 148 l 149
บทที่ 15 การชำระล้างด้วยน้ำ
ฮะดีษเลขที่ 150 
บทที่ 16 ผู้ที่คอยเตรียมน้ำเพื่อทำความสะอาด
ฮะดีษเลขที่ 151
บทที่ 17 ผู้ที่ถือลูกศร และผู้เตรียมน้ำไว้ให้ท่านนบีชำระล้าง
ฮะดีษเลขที่ 152
บทที่ 18 ห้ามชำระล้างปัสสาวะ,อุจจาระด้วยมือขวา
ฮะดีษเลขที่ 153
บทที่ 19 อย่าจับหรือสัมผัสอวัยวะเพศด้วยมือขวาขณะปัสสาวะ
ฮะดีษเลขที่ 154
บทที่ 20 การชำระด้วยหิน
ฮะดีษเลขที่ 155
บทที่ 21 ไม่อนุญาตให้ชำระปัสสาวะ,อุจจาระด้วยมูลสัตว์แห้ง
ฮะดีษเลขที่ 156
บทที่ 22 อาบน้ำละหมาดโดยล้างอย่างละหนึ่งครั้ง
ฮะดีษเลขที่ 157
บทที่ 23 อาบน้ำละหมาดโดยล้างอย่างละสองครั้ง
ฮะดีษเลขที่ 158
บทที่ 24 การอาบน้ำละหมาดโดยล้างอย่างละสามครั้ง
ฮะดีษเลขที่ 159 l 160
บทที่ 25 สูดน้ำเข้าโพรงจมูกและสั่งออกในขณะอาบน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 161
บทที่ 26 การชำระปัสสาวะอุจจาระเป็นจำนวนคี่
ฮะดีษเลขที่ 162
บทที่ 27 การล้างเท้าทั้งสองในขณะอาบน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 163
บทที่ 28 การบ้วนปากในขณะอาบน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 164
บทที่ 29 การล้างส้นเท้าในขณะอาบน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 165
บทที่ 30 การอาบน้ำละหมาดโดยล้างเท้าขณะสวมรวมเท้าแตะ
ฮะดีษเลขที่ 166
บทที่ 31 การอาบน้ำละหมาดและการทำความสะอาดให้เริ่มจากด้านขวาก่อน
ฮะดีษเลขที่ 167 l 168
บทที่ 32 เมื่อเวลาละหมาดมาถึงให้เสาะหาน้ำสำหรับอาบน้ำละหมาดจนสุดความสามารถเสียก่อน
ฮะดีษเลขที่ 169
บทที่ 33 เส้นผมของมนุษย์ไม่ใช่นะยิส
ฮะดีษเลขที่ 170 l 171
บทที่ 34 เมื่อสุนัขดื่มน้ำในภาชนะของพวกเจ้าก็จงล้างมันเจ็ดครั้ง
ฮะดีษเลขที่ 172 l 173 l 174 l 175
บทที่ 35 สำหรับผู้มีความเข้าใจว่าไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่นอกจากมีสิ่งใดเคลื่อนออกจากทวารหนักและทวารเบาเท่านั้น
ฮะดีษเลขที่ คำนำ l 176 l 177 l 178 l 179 l 180
บทที่ 36 อาบน้ำละหมาดโดยมีคนคอยเทน้ำให้
ฮะดีษเลขที่ 181 l 182
บทที่ 37 อนุญาตให้อ่านอัลกุรอานในสภาพที่ไม่มีน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 183
บทที่ 38 ผู้ที่มีอาการหน้ามืดไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่นอกจากหมดสติ
ฮะดีษเลขที่ 184
บทที่ 39 วิธีเช็ดศีรษะในการอาบน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 185
บทที่ 40 ล้างเท้าทั้งสองจนถึงตาตุ่ม
ฮะดีษเลขที่ 186
บทที่ 41 น้ำที่เหลือจากการอาบน้ำละหมาดสามารถนำมาใช้ได้
ฮะดีษเลขที่ 187 l 188 l 189 l 190
บทที่ 42 การบ้วนปากและสูดน้ำเข้าโพรงจมูกด้วยน้ำกอบมือเดียว
ฮะดีษเลขที่ 191
บทที่ 43 เช็ดศีรษะเพียงครั้งเดียว
ฮะดีษเลขที่ 192
บทที่ 44 น้ำละหมาดที่เหลือของผู้หญิงสามารถนำมาให้ผู้ชายอาบน้ำละหมาดได้
ฮะดีษเลขที่ 193
บทที่ 45 ท่านนบีเอาน้ำที่เหลือจากการอาบน้ำละหมาดราดบนผู้หมดสติ
ฮะดีษเลขที่ 194
บทที่ 46 การอาบน้ำและการอาบน้ำละหมาดจากน้ำในภาชนะที่ทำด้วยไม้,หิน,ทองเหลือง
ฮะดีษเลขที่ 195 l 196 l 197 l 198
บทที่ 47 การอาบน้ำละหมาดจากน้ำในถังหรือภาชนะใบเล็กๆ
ฮะดีษเลขที่ 199 l 200
บทที่ 48 การอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำเพียงหนึ่งมุด
ฮะดีษเลขที่ 201
บทที่ 49 การอาบน้ำละหมาดโดยเช็ดบนถุงเท้าหนังหรือรองเท้าหุ้มส้น
ฮะดีษเลขที่ 202 l 203 l 204 l 205
บทที่ 50 เงื่อนไขของการเช็ดบนโคฟในขณะอาบน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 206
บทที่ 51 กินเนื้อสัตว์ไม่ทำให้เสียน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 207 l 208
บทที่ 52 กินอาหารที่ทำจากแป้งไม่ทำให้เสียน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 209 l 210
บทที่ 53 ซุนนะห์ให้บ้วนปากหลังจากดื่มนม
ฮะดีษเลขที่ 211
บทที่ 54 เมื่อมีอาการง่วงให้นอนพักก่อนแล้วค่อยละหมาดต่อ
ฮะดีษเลขที่ 212 l 213
บทที่ 55 น้ำละหมาดใช้ได้หลายครั้งตราบใดที่ไม่เกิดฮะดัษ
ฮะดีษเลขที่ 214 l 215
บทที่ 56 สาเหตุที่ถูกทรมานในหลุมศพ
ฮะดีษเลขที่ 216
บทที่ 57 การชำระล้างปัสสาวะและอุจจาระ
ฮะดีษเลขที่ 217 l 218
บทที่ 58 อย่ารบกวนคนกำลังปัสสาวะจนกว่าเขาจะปัสสาวะเรียบร้อยแล้ว
ฮะดีษเลขที่ 219
บทที่ 59 ให้ราดน้ำตรงที่ปัสสาวะ
ฮะดีษเลขที่ 220 l 221
บทที่ 60 ปัสสาวะของทารก
ฮะดีษเลขที่ 222 l 223
บทที่ 61 อนุญาตให้ยืนปัสสาวะ
ฮะดีษเลขที่ 224
บทที่ 62 การยืนปัสสาวะโดยมีคนยืนบังไว้
ฮะดีษเลขที่ 225
บทที่ 63 การปัสสาวะในสถานที่สกปรก
ฮะดีษเลขที่ 226
บทที่ 64 การชำระล้างเลือดประจำเดือน
ฮะดีษเลขที่ 227 l 228
บทที่ 65 การขจัดคราบอสุจิ
ฮะดีษเลขที่ 229 l 230
บทที่ 66 คราบอสุจิที่ขจัดไม่หมด
ฮะดีษเลขที่ 231 l 232
บทที่ 67 เยี่ยวอูฐและมูลสัตว์
ฮะดีษเลขที่ 233 l 234
บทที่ 68 สิ่งสกปกที่ตกลงในเนยและน้ำ
ฮะดีษเลขที่ 235 l 236 l 237
บทที่ 69 ห้ามปัสสาวะลงในน้ำที่ไม่ไหล
ฮะดีษเลขที่ 238/239
บทที่ 70 หากมีสิ่งสกปกหล่นใส่ผู้ละหมาดก็ไม่ทำให้ละหมาดเสีย
ฮะดีษเลขที่ 240
บทที่ 71 น้ำลายและเสมหะที่ติดเสื้อผ้า
ฮะดีษเลขที่ 241
บทที่ 72 ไม่อนุญาตให้เอาน้ำเมามาอาบน้ำละหมาด
ฮะดีษเลขที่ 242
บทที่ 73 การล้างคราบเลือดจากแผล
ฮะดีษเลขที่ 243
บทที่ 74 การแปรงฟัน
ฮะดีษเลขที่ 244 l 245
บทที่ 75 ซุนนะห์ให้อาบน้ำละหมาดก่อนนอน
ฮะดีษเลขที่ 246


ฮะดีษนี้มาจาก อ.ฟารีด เฟ็นดี้
http://www.fareedfendy.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.fareedfendy.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=28