ซอเฮียะห์บุคคอรี/หมวดที่5/การอาบน้ำญะนาบะห์

คำนำ

บทที่1 อาบน้ำละหมาดก่อนการอาบน้ำญะนาบะห์

ฮะดีษเลขที่ 248 l 249

บทที่ 2 สามี,ภรรยา อาบน้ำญะนาบะห์พร้อมกัน

ฮะดีษเลขที่ 250

บทที่ 3 การอาบน้ำญะนาบะห์ด้วยน้ำปริมาณหนึ่งศออ์

ฮะดีษเลขที่ 251 l 252 l 253

บทที่ 4 ทำความสะอาดศีรษะด้วยน้ำสามกอบมือ

ฮะดีษเลขที่ 254 l 255 l 256

บทที่ 5 การอาบน้ำญะนาบะห์โดยล้างร่างกายเพียงครั้งเดียว

ฮะดีษเลขที่ 257

บทที่ 6 การใช้ของหอมร่วมกับการอาบน้ำญะนาบะห์

ฮะดีษเลขที่ 258

บทที่ 7 การบ้วนปากและสูดน้ำเข้าออกจมูกในขณะอาบน้ำญะนาบะห์

ฮะดีษเลขที่ 259

บทที่ 8 ใช้มือถูกับพื้นเพื่อทำความสะอาด

ฮะดีษเลขที่ 260

บทที่ 9 อนุญาติให้ผู้มีญะนาบะห์เอามือจุ่มน้ำที่จะใช้อาบได้หรือไม่

ฮะดีษเลขที่ 261 l 262 l 263 l 264

บทที่ 10 จำแนกระหว่างการอาบน้ำละหมาดและการอาบน้ำญะนาบะห์โดยทำเป็นขั้นตอน

ฮะดีษเลขที่ 265

บทที่ 11 ใช้มือขวาเทน้ำใส่มือซ้ายแล้วล้างอวัยวะเพศ

ฮะดีษเลขที่ 266

บทที่ 12 การมีเพศสัมพันธ์หลายครั้งแต่อาบน้ำญะนาบะห์เพียงครั้งเดียว

ฮะดีษเลขที่ 267 l 268

บทที่ 13 ผู้มีน้ำเมือกที่อวัยวะเพศให้ล้างอวัยวะเพศแล้วอาบน้ำละหมาดใหม่

ฮะดีษเลขที่ 269

บทที่ 14 หลังการอาบน้ำแล้วกลิ่นน้ำหอมยังติดอยู่

ฮะดีษเลขที่ 270 l 271

บทที่ 15 เอาน้ำขยี้เส้นผมจนกระทั่งรู้สึกว่าน้ำซึมทั่วรากผม

ฮะดีษเลขที่  272 l 273

บทที่ 16 เริ่มต้นอาบน้ำญะนาบะห์โดยอาบน้ำละหมาดเมื่อเสร็จแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดอีกครั้ง

ฮะดีษเลขที่ 274

บทที่ 17 เมื่อนึกขึ้นได้ว่ามีญุนุบขณะอยู่ในมัสยิด

ฮะดีษเลขที่ 275

บทที่ 18 ท่านนบีเอามือปาดน้ำออกจากร่างกายหลังเสร็จจากการอาบน้ำญะนาบะห์

ฮะดีษเลขที่ 276

บทที่ 19 ภรรยาของท่านนบีอาบน้ำญะนาบะห์โดยเริ่มจากการเอาน้ำราดศีรษะ

ฮะดีษเลขที่ 277

บทที่ 20 บนีอิสรออีลเปลือยกายอาบน้ำร่วมกัน

ฮะดีษเลขที่ 278 l 279

บทที่ 21 อาบน้ำโดยมีที่กั้นเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็น

ฮะดีษเลขที่ 280 l 281

บทที่ 22 เมื่อสตรีฝันมีเพศสัมพันธ์

ฮะดีษเลขที่ 282

บทที่ 23 เรือนร่างของมุสลิมไม่ใช่สิ่งสกปก

ฮะดีษเลขที่ 283

บทที่ 24 ผู้มีญุนุบสามารถออกไปข้างนอกได้

ฮะดีษเลขที่ 284 l 285

บทที่ 25 อาบน้ำละหมาดก่อนนอนโดยยังไม่ได้อาบน้ำญะนาบะห์

ฮะดีษเลขที่ 286

บทที่ 26 การนอนของผู้ที่มีญุนุบ

ฮะดีษเลขที่ 287

บทที่ 27 สนับสนุนให้ผู้มีญุนนุบอาบน้ำละหมาดกอ่นนอน

ฮะดีษเลขที่ 288 l 289 l 290

บทที่ 28 เมื่อมีเพศสัมพันธ์จำเป็นต้องอาบน้ำญะนาบะห์

ฮะดีษเลขที่ 291

บทที่ 29 ให้ล้างส่วนที่สัมผัสกับอวัยวะเพศของสตรี

ฮะดีษเลขที่ 292 l 293ฮะดีษนี้มาจาก อ.ฟารีด เฟ็นดี้
http://www.fareedfendy.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.fareedfendy.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=30