ซอเฮียะห์บุคคอรี/หมวดที่6/ เลือดประจำเดือน
บทที่ 1 ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีเลือดประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 294

บทที่ 2 หญิงมีประจำเดือนสามารถสระผมและหวีผมให้สามีได้

ฮะดีษเลขที่ 295 l 296

บทที่ 3 อนุญาตให้อ่านอัลกุรอานในขณะนอนหนุนตักหญิงที่มีเลือดประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 297

บทที่ 4 เลือดที่ไหลออกจากอวัยวะเพศหญิงถูกเรียกว่าเลือดประจำเดือนด้วยเช่นกัน

ฮะดีษเลขที่ 298

บทที่ 5 อนุญาตให้เล้าโลมภรรยาขณะมีประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 299-300-301 l 302 l 303

บทที่ 6  หญิงมีประจำเดือนให้งดการถือศีลอด

ฮะดีษเลขที่ 304

บทที่ 7  หญิงประจำเดือนทำฮัจญ์ได้แต่ให้งดการตอวาฟ

ฮะดีษเลขที่ 305

บทที่ 8  เลือดเสีย

ฮะดีษเลขที่ 306

บทที่ 9  การล้างคราบเลือดประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 307 l 308

บทที่ 10  การเอียะอ์ติกาฟสำหรับหญิงมีเลือดเสีย

ฮะดีษเลขที่ 309 l 310 l 311

บทที่ 11  ผ้าที่เปื้อนเลือดประจำเดือนอนุญาตให้สวมใส่ละหมาดหรือไม่

ฮะดีษเลขที่ 312

บทที่ 12  อนุญาตให้พรมน้ำหอมหลังจากการอาบน้ำหมดประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 313

บทที่ 13  การใช้ของหอมเช็ดรอยคราบเลือดประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 314

บทที่ 14  การทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังหมดประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 315

บทที่ 15  ให้สางผมขณะอาบน้ำหลังหมดประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 316

บทที่ 16  ให้แก้ผมออกขณะอาบน้ำหลังหมดประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 317

บทที่ 17  กำหนดและบันทึกการสร้างของอัลลอฮ์

ฮะดีษเลขที่ 318

บทที่ 18  หญิงมีประจำเดือนจะครองเอียะห์รอมเพื่อทำฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างไร

ฮะดีษเลขที่ 319

บทที่ 19  เลือดเสียก่อนหรือหลังมีประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 320

บทที่ 20  หญิงมีประจำเดือนไม่ต้องชดใช้การละหมาด

ฮะดีษเลขที่ 321

บทที่ 21  การนอนร่วมกับหญิงมีประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 322

บทที่ 22  เตรียมผ้ารองซับเลือดประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 323

บทที่ 23  ให้หญิงมีเลือดประจำเดือนร่วมกิจกรรมวันอีดทั้งสอง

ฮะดีษเลขที่ 324

บทที่ 24  วิธีปฏิบัติเมื่อมีเลือดประจำเดือนมากกว่าปกติ

ฮะดีษเลขที่ 325

บทที่ 25  สีเลือดจงหรือค่อนข้างเหลืองไม่นับเป็นเลือดประจำเดือน

ฮะดีษเลขที่ 326

บทที่ 26  เกี่ยวกับเลือดเสีย

ฮะดีษเลขที่ 327

บทที่ 27  หญิงมีประจำเดือนไม่ต้องตอวาฟอิฟาเดาะห์

ฮะดีษเลขที่ 328 l 329 l 330

บทที่ 28  เมื่อแน่ใจว่าหมดประจำเดือนให้รีบอาบน้ำและละหมาด

ฮะดีษเลขที่ 331

บทที่ 29  หญิงที่เสียชีวิตจากการคลอดลูก

ฮะดีษเลขที่ 332

บทที่ 30  ไม่มีชื่อบท

ฮะดีษเลขที่ 333
ฮะดีษนี้มาจาก อ.ฟารีด เฟ็นดี้
http://www.fareedfendy.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.fareedfendy.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=32