หลักฐานการกูนูตเฉพาะละหมาดซุบฮิ


คำถามและคำตอบ เรื่องหลักฐานการกูนูตเฉพาะละหมาดซุบฮิ จาก http://www.islam-qa.com คำถามเลขที่ 101015
แปลโดย โปรแกรมแปลภาษาอาหรับ-ไทย โดย อาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
เกลาสำนวนโดย ทีมงานสื่ออนุรักษ์

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์

ฮะดีษในเรื่องนี้ที่อ้างการรายงานจากท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม นั้นไม่ถูกต้อง โดยเป็นคำรายงานจากท่านอนัส สามสายด้วยกัน แต่ทั้งหมดอยู่ในสถานะที่ฏออีฟ
สายแรก จากการรายงานของอบีญะอ์ฟัร อัรรอซีย์ จาก อัรรอเบียะอ์ บิน อนัส จาก อนัส บิน มาลิก ขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อเขาด้วย จากคำรายงานที่ว่า ( แท้จริงท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้กุนูตเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อสาปแช่งพวกเขา (พวกเรียะอ์และพวกซักวาน) หลักจากนั้นท่านก็เลิกทำ ส่วนในละหมาดซุบฮินั้นท่านยังคงทำการกูนูตจนกระทั่งเสียชีวิต)
บันทึกโดย อับดุลรอซากใน "อัลมุศ็อนนัฟ" (3/110) และอัลดารุกุฏนีย์ได้บันทึกจากสายรายงานนี้ใน "อัสซุนนัน" (2/39) และ อิบนุอบีชัยบะห์ได้บันทึกใน "อัลมุศ็อนนัฟ" (2/312) แบบย่อๆ และอัลบัรซาร (556 - จาก กัชฟุ้ลอัสตาร) และอะห์หมัด ใน "อัลมุสนัด" (3/162) และอัตฏอฮาวีย์ ใน "ซัรฮุ มะอานี อัลอาซาร" (1/143) และอัลฮากิม ใน "อัลอัรบะอีน" และจากสายรายงานเดียวกันนี้ อัลบัยฮากีย์ ได้บันทึกใน "อัสซุนนัน" (2/201)
อบูญะอ์ฟัร อัรรอซีย์ มีชื่อจริงว่า อีซา บิน มาฮาน อัรรอซีย์ บรรดานักวิชาการส่วนมากให้สถานะที่อ่อนแก่เขา
อะห์หมัด อิบนุ ฮัมบัล กล่าวว่า : ไม่มีความแข็งแรงในฮะดีษ และยะห์บา บิน มะอีน กล่าวว่า : บันทึกฮะดีษของเขาแต่ทว่ามีความผิดพลาด อัมร์ บิน อาลี กล่าวว่า : เขามีการรายงานที่อ่อน โดยที่เขาเป็นหนึ่งในบรรดาผู้สัจจริงแต่ความแม่นยำแย่มาก และอบูซุรอะห์ กล่าวว่า : ผู้อวุโสที่มีความคลุมเครือมาก และอัลนะซาอีย์ กล่าวว่า : ไม่แข็งแรง และอิบนุฮิบบาน กล่าวว่า : เขารายงานลำพังจากผู้มีชื่อเสียงด้วยคำรายงานอุปโลกน์ ฉันไม่ประทับใจการอ้างฮะดีษที่เขารายงานนอกจากคำรายงานของเขาจะสอดคล้องกับผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือ อัลอัจญลีย์ กล่าวว่า : ไม่แข็งแรง สิ้นสุดโดยย่อ จาก ตะฮ์ซีบบุ้ลตะฮ์ซีบ (12/57)
สายที่สอง จากคำรายงานของ อิสมาอีล อัลมักกีย์ และอัมร์ บิน อุบัยด์ จากอัลฮะซัน จากอนัส ด้วยคำรายงานที่ว่า
(ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม และอบูบักร์, อุมัร, อุสมาน - หมายถึงทั้งสีท่านนี้ ได้ทำการกุนูตจนกระทั่งเสียชีวิต)
บันทึกโดย อัตฏอวีย์ ใน "ซัรฮุ มะอานี อัลอาซาร" (1/243) และอัดดารุกุฏนีย์ ใน "อัสซุนัน" (2/40) และอัลบัยฮะกีย์ ใน "อัสซุนันอัลกุบรอ" (2/202)
และอิสมาอีล บิน มุสลิม อัลมักกีย์ และ อัมร์ บิน อุบัยด์ ชาวมัวอ์ตะซิละห์ ทั้งสองคนนี้ฏออีฟ (อ่อน) ฮะดีษของเขาไม่สามารถอ้างเป็นหลักฐานได้ และนี่คือคำพูดของบรรดานักวิชาการเกี่ยวกับเขาทั้งสอง
อิสมาอีล บิน มุสลิม อัลมักกีย์ : ได้ถูกระบุไว้ในการสาธยายประวัติของเขาใน "ตะฮ์ซีบบุ้ลตะฮ์ซีบ (1/332)
อะห์หมัด บิน ฮัมบัล กล่าวว่า : ฮะดีษมุงกัร และอิบนุมะอีน กล่าวว่า : ไม่มีคุณค่า และอาลี อิบนุ มะดีนีย์ : กล่าวว่า ไม่บันทึกฮะดีษของเขา และอบูฮาติม กล่าวว่า : ฮะดีษฏออีฟที่ปลอมปน ฉันกล่าวกับเขาว่า : เขา (อิสมาอีล) เป็นที่ชื่นชมของท่านหรือว่าอัมร์ บิน อุบัยด์ เขาตอบว่า ทั้งคู่ฏออีฟ อัลนะซาอีย์ กล่าวว่า : ฮะดีษที่โละทิ้ง และอิบนุฮิบบาน กล่าวว่า : ฏออีฟ เขารายงานฮะดีษอุปโลกน์จากผู้มีชื่อเสียง และสลับสายรายงาน " สิ้นสุดโดยย่อ
ส่วนอัมร์ บิน อุบัยด์ ชาวมัวอ์ตะซิละห์ : ฮะดีษโละทิ้ง และเขากล่าวเท็จต่ออัลฮะซัน ได้ระบุไว้ในการสาธยายประวัติของเขาใน "ตะฮ์ซียบุ้ลตะฮ์ซีบ" (8/62)
อิบนุ มะอีน กล่าวว่า : ไม่มีคุณค่า และอัมร์ บิน อาลี กล่าวว่า : ฮะดีษโละทิ้ง เป็นนักอุติกรรมในศาสนา และอบู ฮาติม กล่าวว่า : ฮะดีษโละทิ้ง และอัลนะซาอีย์ กล่าวว่า : ไม่น่าเชื่อถือ และฮะดีษของเขาไม่ถูกบันทึก และอบูดาวูด อัลตอยยาลิซีย์ จาก ชัวอ์บะห์ จากยูนุส บิน อุบัยด์ กล่าวว่า : อัมร์ บิน อุบัยด์ อุปโลกน์ฮะดีษ และฮุมัยด์ กล่าวว่า : อย่าได้รับเอาสิ่งใดจากคนนี้ เขากล่าวเท็จต่ออัลฮะซัน อิบนุเอาน์ กล่าวว่า : อัมร์ กล่าวเท็จต่ออัลฮะซัน สิ้นสุดโดยย่อ
สายที่สาม จากคำรายงานของ ดีนาร บิน อับดิลลาฮ์ คนรับใช้ของอนัส จาก อนัส ด้วยคำรายงานที่ว่า
( ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ยังคงกุนูตในละหมาดซุบฮิจนกระทั่งเสียชีวิต )
เชคอัลบานีย์ ได้กล่าวไว้ใน "อัลซิลซิละห์ อัตฏออีฟะห์" (3/386) " อัลค่อตีบ ได้บันทึกไว้ใน "กิตาบุ้ลกุนูต" และอิบนุ้ลเญาซีย์ ได้ตำหนิเขาอย่างรุนแรงด้วยเหตุที่ว่า : ดีนารคนนี้ อิบนุฮิบวบานได้กล่าวถึงเขาว่า : "ได้รายงานโดยอ้างอนัสเกี่ยวเรื่องราวที่อุปโลกน์ ไม่อนุญาตให้กล่าวถึงในตำราต่างๆนอกจากวิจารณ์ในทางที่ไม่ดีงาม" สิ้นสุด
บรรดานักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้ตัดสินสถานะของฮะดีษบทนี้ว่า ฏออีฟ ไม่สามารถอ้างอิงเป็นหลักฐานได้ ได้แก่ อิบนุ้ลเญาซีย์ ใน "อัลอิลลัล อัลมุตะนาฮิยะห์" (1/444) และอิบนุลคัรกะมานีย์ ใน "ตะอ์ลีกุฮูอะลัลบัยฮะกีย์" และอิบนตัยมียะห์ ใน "มัจญมัวอุ้ลฟะตาวา" (22/374) และอิบนุ้ลกอยยิม ใน "ซาดุ้ลมะอาด" (1/99) และอัลฮาฟิซ อิบนุ ฮะญัร ใน "อัลตัลคีสอัลฮะบีร" (1/245) และจากนักวิชาการร่วมสมัยคือ อัลบานีย์ ใน "อัลซิ้ลซิละห์อัตฏออีฟะห์" (1/245)
ส่วนการตัดสินเกี่ยวกับการกูนูตเฉพาะในละหมาดซุบฮิ นอกเหนือจากการกุนูตเมื่อเกิดภัยพิบัตินั้น ได้สาธยายคำตัดสินในเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วในคำตอบจากคำถามลำดับที่ (20031) และที่มีน้ำหนักคือคำของ อบูฮะนีฟะห์และอะห์หมัด ที่ว่าไม่มีบทบัญญัติในเรื่องนี้ โดยเฉพาะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดที่รายงานโดยถูกต้องว่า ท่านนบีได้ทำการกูนูตเฉพาะซุบฮิจนกระทั่งเสียชีวิต
และอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ดียิ่ง