จดหมายเปิดผนึกเรื่อง ขอให้ทบทวนแถลงการณ์หมายเลข 3510

เรียน คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


ตามที่ท่านได้ออกแถลงการณ์หมายเลข 3510 ชี้แจงข่าวการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ต้นเดือนรอมฎอน 1435 โดยมีข้อความระบุในข้อที่ 2 ว่า

"สำหรับประเทศเยเมนก็มีปัญหาภายในคณะตรวจสอบหิล้าลของสถาบันอิฟตาอฺแห่งเยเมน และเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในเวลานี้ เพราะสถาบันดารุลอิฟตาอฺแห่งเยเมนได้ประกาศว่าคณะดูเดือนที่ตำบลฮุดัยดะ ฮฺ(ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเยเมน) ได้เห็นหิล้าลของเดือนรอมฎอน จึงประกาศว่าวันเสาร์ที่ 28 มิ.ย. นี้เป็นวันที่ 1 รอมฎอน แต่หลังจากนั้นไม่นานสื่อมวลชนเยเมนได้สัมภาษณ์ ชัยคฺมัรอียฺ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะดูหิล้าลแห่งตำบลฮุดัยดะฮฺเอง ท่านกลับประกาศว่าไม่เห็นหิล้าลเลย ประกอบกับแถลงการณ์ของสื่อมวลชนท่านหนึ่งที่ร่วมอยู่กับคณะดูหิล้าลตำบลฮุ ดัยดะฮฺซึ่งแสดงความแปลกใจต่อสถาบันอิฟตาอฺเยเมน และถึงเวลานี้ประเด็นนี้ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงในประเทศเยเมน ทั้งสื่อมวลชนและประชาชน โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย ก็มีข้อถกเถียงกันมายมาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้แหล่งข่าวในประเทศไทยควรตรวจสอบก่อนที่จะนำมาอ้างอิงให้ ประชาชนถือศีลอด เพราะเป็นหน้าที่ของผู้รายงานข่าวที่ต้องรายงานให้ครบถ้วนเพื่อความน่าเชื่อ ถือสำหรับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิบาดะฮฺสำคัญคือการถือศีลอดเดือน รอมฎอน"

ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่ติดตามข่าวและแจ้งข่าวการเห็นจันทร์เสี้ยวของสถาบันดารุ้ลอิฟตาฮ์แห่งเยเมนขอเรียนว่า

1. ข้าพเจ้าได้ตระหนักดีถึงการทำหน้าที่แจ้งข่าวสาร โดยตรวจสอบที่มาของแหล่งข่าวและข้อความข่าวจนมั่นใจจึงแจ้งข่าวนี้ให้พี่น้องมุสลิมได้รับทราบและก็หวังว่าท่านคงจะตระหนักเช่นเดียวกันในการรับหรือปฏิเสธข่าวสาร เพราะเป็นบัญญัติของศาสนามีผลต่อพี่น้องมุสลิมโดยทั่วไปในการทำอิบาดะห์สำคัญคือการถือศีลอดเดือนรอมฏอน

2. คำประกาศการเห็นจันทร์เสี้ยวที่เยเมนนั้น มิใช่คำประกาศของบุคคล, คณะบุคคล, หรือองค์กรเถื่อน แต่เป็นคำประกาศขององค์กรศาสนาของเยเมนโดยมีคณะอุลาอ์ในเยเมนเป็นผู้รับผิดชอบ อีกทั้งเป็นคำประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลประเทศอิสลามอีกด้วย

3. ตามที่ท่านได้กล่าวว่า “เป็นหน้าที่ของผู้รายงานข่าวที่ต้องรายงานให้ครบถ้วนเพื่อความน่าเชื่อถือ” แต่ท่านกลับรายงานข่าวคำให้สัมภาษณ์ของเชคมัรอีย์ อย่างรวบรัดและตัดตอน ทั้งๆเชคมัรอีย์ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีการยืนยันการเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมฏอนที่จังหวัดฮุดัยดะห์ แต่ท่านก็ยอมรับคำประกาศของดารุ้ลอิฟตาฮ์ และมิได้ปฏิเสธการเห็นจันทร์เสี้ยวที่เมือง อัลมุกัลลา, อะดิน และ มุคอ

4. คำประกาศในแถลงการของดารุ้ลอิฟตาฮ์ที่แจ้งว่า มีการเห็นเดือนในเย็นวันศุกร์ที่ 29 ชะอ์บาน นั้นเป็นไปตามคำตัดสินของศาลยุติธรรมธรรมทางตอนเหนือของฮุดัยดะห์ ซึ่งรับรองโดยประธานศาลอุธรณ์ของจังหวัดฮุดัยดะห์คือท่านกอฏี อะห์หมัด อัลบวะอ์ดานีย์

5. การตั้งข้อสงสัยของผู้คนทางทฤษฎีดาราศาสตร์แล้วนำไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธตามที่ปรากฏนั้น ไม่ควรนำมาเป็นหลักในการพิจารณา เพราะไม่ใช่กฏเกณฑ์หลักของศาสนาในการกำหนดเข้าเดือนหรือออกเดือน มิเช่นนั้นแล้วก็เท่ากับยอมรับว่า ยึดถือทฤษฎีทางดาราศาสตร์มาก่อนคำสอนของศาสนา กล่าวคือ จะรับหรือปฎิเสธก็ต้องตรงตามทฤษฏีดาราศาสตร์เท่านั้น

6. มีการตั้งข้อสังเกตแหล่งข่าวที่ประกาศว่า ระบุเวลาลงข่าวไม่แน่นอน ทำให้คำประกาศไม่น่าเชื่อถือ ขอเรียนว่า หากท่านได้ติดตามการนำเสนอของเวปข่าวโดยทั่วไปแล้วจะพบว่า บางสำนักข่าวได้ลงข่าวในหน้าเพจของ เวปโดยใช้วิธีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเนื้อข่าวลงในหน้าเพจเดิม ไม่ได้แก้ไขเวลาให้ตรงกับเวลาจริงที่นำเสนอเนื้อข่าวล่าสุด จึงทำให้มีบางท่านสับสนเกี่ยวกับเวลาของการลงข่าวของบางสำนัก แต่เนื่องจากการประกาศข่าวเรื่องเห็นจันทร์เสี้ยวเพื่อเข้าสู่รอมฏอนของเย นเมนนั้น เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการของสถาบันดารุ้ลอิฟตาฮ์ และรัฐบาลเยเมน แน่นอนว่า สำนักในเยเมนได้เสนอข่าวนี้กันแทบทุกสำนัก ยิ่งกว่านั้นสำนักข่าวในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางก็ได้เสนอข่าวนี้ด้วยเช่นกัน เช่นสำนักข่าวอัลอารอบียะห์ของซาอุดิอาราเบียเป็นต้น จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่า เป็นการประกาศของดารุ้ลอิฟตาฮ์และรัฐบาลของเยเมนจริง

7. ล่าสุดหลายสำนักข่าวในเยเมนได้เผยแพร่ภาพของจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นในเมืองมุกัลลาของเยเมน ตอนเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ปรากฏสูงเด่นชัดเจน และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า การเข้าสู่เดือนรอมฏอนของเยนเมนในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เป็นความถูกต้อง และดับฟิตนะห์ของผู้คนที่สร้างข่าวคลุมเครือ และพยายามปิดบังและบิดเบือนความจริง

ข้อความตามที่ได้กล่าวมานี้ท่านคงทราบดีอยู่แล้วหากท่านเป็นผู้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียดรอบคอบ ฉะนั้นหากท่านตระหนักในความจริง และยืนกรานตามญุมฮูรรุ้ลอุละมาอ์ว่า มุสลิมที่ไหนเห็นเดือนก็มีผลต่อมุสลิมทั่วโลก ก็ขอให้ท่านทบทวนข้อความที่ได้ออกแถลงการณ์ นอกจากว่าท่านได้เปลี่ยนจุดยืนแล้ว

ขออัลลอฮ์ทรงนำทางเราและท่านสู่ทางเที่ยงตรงด้วยเถิด


ฟารีด เฟ็นดี้

04 รอมฏอน 1435