จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 2ถึงคณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


เรื่อง ขอให้ชี้แจงแถลงการณ์หมายเลข 3509

เรียน คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


ตามที่ท่านได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3509 เรื่องผลการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนรอมฏอน ฮ.ศ 1435 โดยระบุข้อความในแถลงการณ์ว่า

“สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมฎอน ในวันศุกร์ที่ 29 ชะอฺบาน ฮ.ศ.1435 (ตรงกับวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2557) ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว
ดังนั้น วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เป็นวันที่ 30 ชะอฺบาน และ วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน เป็นวันที่ 1 รอมฎอน ฮ.ศ.1435 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
27 มิ.ย.57”

ข้อความตามที่ท่านได้ออกแถลงการณ์ข้างต้นนี้ยืนยันว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวในเย็นวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ขณะเดียวกันมีผู้ใช้นามว่า ริฏอ อะห์หมัด สะมะดี ได้โพ้สข้อความลงในเวปอาหรับตามลิงค์ที่ได้แนบมานี้

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=2097423

โดยระบุว่า มีผู้เห็นจันทร์เสี้ยวทางภาคใต้ของประเทศไทยในวันและเวลาดังกล่าว ยิ่งกว่านั้น ในข้อความยังระบุอีกว่า “พวกเขาได้แนะนำให้บรรดาผู้เห็นจันทร์เสี้ยวถือศีลอดกันเอง”

จากมูลเหตุดังกล่าวนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยในการออกแถลงการณ์ของท่านหมายเลข 3509 และเราเรียกร้องให้ท่านชี้แจงข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ต่อสาธารณะ นอกจากท่านจะปฏิเสธว่า คตจ หรือคณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับผู้ใช้นามว่า ริฏอ อะห์หมัด สะมะดีฟารีด เฟ็นดี้

16 กรกฏาคม 2557