fareedfendy.com

อุบัยดิลลาฮ์ บิน มูซา อัลอับซีย์


อุบัยดิลลาฮ์ บิน มูซา บิน อบีลมุคต๊าร บาซาม อัลอับซีย์ อัลกูฟีย์ มีสร้อยว่า อบู มูฮัมหมัด เสียชีวิตที่เมืองกูฟะห์ ปีที่ 213 ฮิจเราะห์ศักราช
เป็นบุคคลหนึ่งในสายรายงานของบุคอรี โดยรายงานเรื่องที่รับถ่ายทอดมาจากศอฮาบะห์ หลายท่านอธิเช่น อลี อิบนิ อบีตอลิบ, อับดุลลอฮ์ อิบนิ มัสอู๊ด, อับดุลลอฮ์ อิบนิ อับบาส, ญาบิร บิน อับดิลาฮ์ อัลอันศอรีย์, อัลบัรรออ์ บินอาซิบ, เซด บิน อัรกอม
ชีอะห์มักนำชื่อของ อุบัยดิลลาฮ์ ไปแอบอ้างเป็นนิจว่า เขาเป็นชีอะห์แต่อิหม่ามบุคอรีก็ยังรับการรายงานของเขา ขอเรียนว่า อุบัยดิลลาฮ์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนท่านอาลี อิบนิ อบีตอลิบ แต่ไม่ใช่ชีอะห์ รอฟิเฏาะฮ์ อิมามียะห์ อิสนาอะชะรียะห์ หรือชีอะห์ อิหม่ามสิบสอง ที่ด่าประณาม ท่านอบูบักร์,อุมัร,บรรดาศอฮาบะห์ และบรรดาภรรยาของท่านนบี
สิ่งปรากฏอยู่ในบันทึกของบุคอรีคือ อุบัยดิลลาฮ์ บินมูซา รับเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดมาจาก ท่านหญิงอาอิชะห์ ปรากฏในศอเฮียะห์บุคอรี ฮะดีษเลขที่ 123,1071,1072,1244,4596,5255, 6055 และมีฮะดีษบทหนึ่งที่ อุบัยดิลลาฮ์ บิน มูซา รายงานว่า
“ท่าน หญิงอาอิชะห์ รายงานว่า ท่านบีได้กล่าวไว้ในช่วงที่ท่านใกล้เสียชีวิตว่า อัลลอฮ์สาปแช่งพวกยะฮูดและนอศอรอ พวกเขาได้ยึดเอาหลุมศพบรรดานบีของพวกเขาเป็นที่กราบไหว้ ท่านหญิงอาอิชะห์ กล่าวว่า หากไม่ใช่หลุมศพของบรรดานบี ก็จงทำให้หลุมศพของเขาชัดเจน เนื่องจากฉันเกรงว่าเขาจะยึดเอาเป็นที่กราบไหว้” ศอเฮียะห์บุคอรี (ฮะดีษเลขที่ 1244)