fareedfendy.com

มูฮัมหมัด บิน มุสลิม บิน ตัดรุส


มูฮัมหมัด บิน มุสลิม บิน ตัดรุส หรือรู้จักกันในนาม อบุสซุบัยร์ อัลมักกีย์ อัลอะซะดีย์ เป็นคนรุ่นตาบีอีน รายงานฮะดีษจากศอฮาบะห์หลายท่านด้วยกันเช่น อิบนิอับบาส,ท่านหญิงอาอิชะห์, ท่านอัลดุลลอฮ์ อิบนิอุมัร, และท่านญาบิร บินอับดิลาห์ เป็นต้น เสียชีวิตในปีที่ 126 ฮิจเราะห์ศักราช
สถานะของอบุสซุบัยร์ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิชาการฮะดีษ เช่น
อิบนุ มะอีน, อัลนะซาอีย์ และท่านอื่นๆ กล่าวว่า : ตัวของเขาน่าเชื่อถือ
อบูซุรอะห์และอบูฮาติม กล่าวว่า : การรายงานของเขานำมาอ้างอิงไม่ได้
อิบนุ อดีย์ กล่าวว่า : ลำพังตัวของเขาน่าเชื่อถือ นอกจากกลุ่มผู้รายงานที่มีปัญหาได้อ้างการรายงานต่อจากเขา
แต่สิ่งที่นักวิชาการฮะดีษเตือนให้ระวังก็คือ คำรายงานของเขาเพียงลำพังที่กล่าวว่า “จากญาบิร” เพราะถือว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรดา “มุดัลลัซ” (เป็นบุคคลที่มีเงื่อนงำ) ดังนั้นท่านอิหม่ามบุคอรีจึงไม่รับการรายงานของเขาเพียงลำพัง หากแต่ต้องมีรายงานอื่นมาสำทับด้วย ขณะที่อิหม่ามมุสลิมยังให้น้ำหนักการรายงานของเขา (มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 4 หน้าที่ 37 – 40)