fareedfendy.com

อีซา บิน มิฮ์รอน


อีซา อิบนุมิฮ์รอน เขาคือ รอฟีดีย์ (ชีอะห์ที่ด่าประณามเหล่าศอฮาบะห์)
อัชเชากานีย์ กล่าวว่า "อีซา อิบนุมิฮ์รอน คือ รอฟีดีย์ ที่กุฮะดีษเท็จมากมาย ซึ่งอิบนุเญาซีย์ได้นำเอาฮะดีษบทนี้รวมไว้ในหนังสือ อัลเมาดัวอาต ของท่าน” (ฟะวาอิด อัลมัจมัวอ์)
อิบนิเญาซีย์ ได้แสดงตัวบที่เขารายงานว่า อิส หาก อิบนุอิบรอฮีม บินยูนุสได้เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า อีซา อิบนุมิฮ์รอน เล่าให้เราฟังว่า มุควิล เล่าว่า อับดุลเราะห์มาน อิบนุลอัสวัด เล่าให้เราฟัง จากมูฮัมหมัด อิบนุ อุบัยดิลลาฮ์ อิบนุอบีรอเฟียะอ์ จากพ่อของเขาที่ฟังมาจากปู่ของเขาอีกทอดหนึ่งว่า “ธงนำทัพของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ในสงครามคอยบัรนั้น อยู่กับอาลี อิบนิอบีตอลิบ รอฏิยัลลอฮุอันฮุ และธงนำทัพของเหล่ามุชรีกีน อยู่กับ ตอลฮะห์ อิบนุอบี ตอลฮะห์ และเขาได้เล่าเหตุการณ์ที่มีความยาวมาก และในท่อนหนึ่งเขาเล่าว่า ทุกคนที่ถือธงนำทัพของฝ่ายมุชรีกีนจะถูกท่านอาลีสังหารหมด ซึ่งมีจำนวนถึงเจ็ดคนด้วยกันที่สลับกันมาถือธงแล้วถูกท่านอาลีสังหาร โดยในนั้นมีอยู่กลุ่มหนึ่งจากบรรดาหัวหน้าของพวกเขาที่ถูกสังหาร ญิบรีลได้กล่าวว่า โอ้มูฮัมหมัด นี่คือความเท่าเทียมกัน ดังนั้นท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม จึงได้กล่าวว่า ฉันมาจากเขา (อาลี) และเขา (อาลี) ก็มาจากฉัน หลังจากนั้นพวกเราได้ยินเสียงตะโกนก้อง จากฟากฟ้าว่า ไม่มีดาบใดจะเลอค่าไปยิ่งกว่าซุ้ลฟิกอร และไม่มีชายหนุ่มคนใดที่จะกล้าหาญไปยิ่งกว่าอาลี”
หลังจากที่อิบนุเญาชีย์ได้นำตัวบทมาแสดงแล้วท่านก็กล่าววิจารณ์ว่า “ฮะดีษบทนี้ไม่ถูกต้อง ซึ่งอีซา อิบนุ มิฮ์รอน เป็นผู้อ้างเท็จ โดยท่านอิบนุอะดีย์ กล่าวว่า เขารายงานฮะดีษ ที่กุเท็จไว้มากมายโดยที่ตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ด่า ประณามศอฮาบะห์ และอีกบทหนึ่งที่อบูบักร์ อิบนุ มัรดะเวียะห์ ได้รายงานจากยะห์ยา บินซะละมะห์ บินกุฮัยล์ จากพ่อของเขา จากอิกริมะห์ จากอิบนิอับบาส ว่า “มีมะลาอิกะห์ตะโกนก้องฟ้าในศึกสงครามอุฮุดว่า ไม่มีดาบใดจะเลิศเลอนอกจากซุลฟิกอร และไม่มีชายหนุ่มคนใดที่กล้าหาญนอกจากอาลี อิบนิอบีตอลิบเท่านั้น” อิบ นุฮิบบาน ได้กล่าวว่า ผู้รายงานที่ชื่อยะห์ยา บินซะละมะห์เชื่อถือไม่ได้เขาเป็นผู้ทีกุฮะดีษด้วยน้ำมือของเขาเอง และท่านยะห์ยา บินมุอีน กล่าวว่า เชื่อถือไม่ได้ ส่วนท่านนะซาอีย์ กล่าวว่า เป็นฮะดีษมัตรู๊ก” (ดูอัลเมาดัวอาต เล่มที่ 3 หน้าที่ 381 – 382)
ท่านชัยคุ้ยอิสลาม อิบนุตัยมียะห์ ได้กล่าววิจารณ์ว่า“ฮะดีษบทนี้เป็นหนึ่งในบรรดาฮะดีษเท็จและอุปโลกน์ทั้งหลาย ตามมติของผู้เรียนรู้วิชาการฮะดีษ” (มุคตะศ็อร-มินฮาจญ์ซุนนะห์)