fareedfendy.com

ฟิฏร์ บิน คอลีฟะห์


ฟิฏร์ บิน คอลีฟะห์ อัลกุรชีย์ อัลกูฟีย์ มีสร้อยว่า อบูบักร์ เป็นตาบีอีนรุ่นเล็ก มีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองกูฟะห์ เสียชีวิตปีที่ 155 ฮิจเราะห์ศักราช
นักวิชาการฮะดีษวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวเขามาก โดยท่านอะห์หมัดและคนอื่นๆ ให้ความน่าเชื่อถือแก่เขา, อับดุลลอฮ์ บิน อะห์หมัด กล่าวว่า ฉันถามพ่อของฉัน (อิหม่ามอะห์หมัด) เกี่ยวกับฟิฏร์ บิน คอลีฟะห์ ท่านตอบว่า เชื่อถือได้ฮะดีษของเขาดี,อบูฮาติม กล่าวว่า ฮะดีษที่เขารายงานดี, อัลดารุกุฏนีย์ กล่าวว่า ไม่อ้างเป็นหลักฐาน
อัลนะซาอีย์ กล่าวว่า พอใช้ได้, อัลญูซญานีย์ กล่าวว่า เขาเป็นผู้ที่เอนออกจากทางตรง เชื่อถือไม่ได้, อิบนุมะอีน กล่าวว่า เขาเชื่อถือได้แต่ฝักใฝ่ชีอะห์ (มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 3 หน้าที่ 364 - 365 ลำดับที่ 6779)
คำว่าชีอะห์ ณ.ที่นี้คือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนท่านอาลี อิบนิ อบีตอลิบ แต่ไม่ใช่ชีอะห์ รอฟิเฏาะฮ์ อิมามียะห์ อิสนาอะชะรียะห์ หรือชีอะห์อิหม่ามสิบสอง
ฮะดีษที่เขารายงานมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรี 1 บทคือฮะดีษเลขที่ 5532 เป็นฮะดีษที่รายงานจากศอฮาบะห์ชื่อ อับดุลลอฮ์ อิบนิ อัมร์ อิบนิลอาศ และอิหม่ามบุคอรีก็นำเอาฮะดีษที่เขารายงานบันทึกไว้ในกรณี มุตาบาอะห์ หมายถึง คำรายงานสำทับ ในขณะที่ฮะดีษบทนี้มีรายงานที่ศอเฮียะห์เป็นหลักอยู่ก่อนแล้วคือ สายรายงานของ อัลฮะซัน บิน อัมร์ และสายรายงานของ สุไลมาน บิน มิฮ์รอน
ดังนั้นชีอะห์อิหม่ามสิบสองจึงไม่ควรนำชื่อของ ฟิฏร์ บิน คอลีฟะห์ ไปแอบอ้างเพื่อแสวงประโยชน์แก่ลัทธิของตนเอง