fareedfendy.com

อิบนิ อิบนุ อบี ดาริม


อะห์หมัด บิน มูฮัมหมัด หรือ อบูบักร์ อิบนุ อบี ดาริม อัลกูฟีย์ หรือ อบูบักร์ อัลกูฟีย์
ท่านฮาฟิซ อัสซะฮะบีย์ กล่าวว่า เขาคืออบูบักร์ อัลกูฟีย์ (ชาวกูฟะห์) เป็นรอฟิฏีย์ จอมโกหก เสียชีวิตตอนต้นปีที่ 357 ฮิจเราะห์ศักราช และมีผู้กล่าวว่า เขาติดตาม อิบรอฮีม อัลกิศอร เขาได้ฟังเรื่องต่างๆมาจาก อะห์หมัด บินมูซา , อัลฮิมมาร, มูซา บิน ฮารูณ และอื่นๆ ผู้ที่รายงานต่อจากเขาคือ อัลฮากิม และกล่าวว่า : เขาเป็นรอฟิฏีย์ เชื่อถือไม่ได้
“และ มูฮัมหมัด บิน อะห์หมัด บิน ฮัมมาด อัลกูฟีย์ อัลฮาฟิซ ได้กล่าว – หลังจากที่บันทึกเหตุการณ์การเสียชีวิตของเขาว่า : เขาเป็นคนที่คงเส้นคงวาตลอดระยะเวลา แต่ในปั้นปลายชีวิตของเขาปรากฏว่า เขาได้รับการถ่ายทอดเรื่องเลอะเทอะเสียเป็นส่วนมาก ฉันได้ไปเยี่ยมเขา ขณะที่ชายผู้หนึ่งกำลังถ่ายทอดเรื่องราวกับเขาว่า : แท้จริงอุมัร ได้เตะฟาติมะห์จนกระทั่งแท้งลูกที่ชื่อ มัวฮ์ซิน”
ท่านฮาฟิซ อัสซะฮะบีย์ ยังได้ตีแผ่ความเป็นรอฟิเฏาะฮ์ จอมโกหกของเขาต่อไปอีกว่า เขาได้อธิบายอัลกุรอาน ซูเราะห์อัลฮาเกาะห์ อายะห์ที่ 9 ดังต่อไปนี้
“และอีกเรื่องหนึ่งคือ คำกล่าวของอัลลอฮ์ ผู้สูงส่งที่ว่า และฟิรอูนได้มา (คืออุมัร) และก่อนหน้าเขา (คืออบูบักร์) และชาวเมืองมุอ์ตะฟิกาต (คืออาอิชะห์และฮับเซาะห์)”
(มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 1 หน้าที่ 139 ลำดับที่ 552)