fareedfendy.com

อับดุลลอฮ์ อิบนุ ละฮีอะห์


อับดุลลอฮ์ อิบนุ ละฮีอะห์ บิน อุ๊กบะห์ อัลฮัดรอมีย์ อัลฆอฟีกีย์ อดีตผู้พิพากษาของอียิปต์ มีฉายาว่า อบูอับดิลเราะห์มาน เสียชีวิตในปีที่ 174 ฮิจเราะห์ศักราช
คำรายงานของเขาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักวิชาการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเขามีความสับสนในการรายงาน และก่อนการเสียชีวิต 4 ปี เขาได้เผาทำลายตำราบันทึกฮะดีษของเขาเอง (อัลมัจญรูฮีน ญุชที่ 2 หน้าที่ 11/มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 2 หน้าที่ 475)
อิบนุ มะอีน กล่าวว่า ฏออีฟ ไม่อ้างเป็นหลักฐาน, เขาฏออีฟทั้งก่อนและหลังจากการเผาตำรา
อบูซุรอะห์ และ อบูฮาติม กล่าวว่า เรื่องราวของเขาสับสน ดังนั้นการจะบันทึกฮะดีษที่เขารายงานจึงต้องพิจารณา
อบูซุรอะห์ กล่าวว่า คำรายงานของเขาไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหรือหลังจากการเผาตำรามีค่าเท่ากัน เขาเป็นบุคคลที่ไม่ถูกนำมาอ้างเป็นหลักฐาน นอกจากที่ได้ถ่ายทอดมาจาก อิบนุ มุบาร๊อก และ อิบนุ วะฮ์บิน เพราะทั้งสองนี้มีคำรายงานสำทับ
อัลญูซะญานีย์ กล่าวว่า ฮะดีษที่เขารายงานไม่บรรเจิด ไม่สมควรอ้างเป็นหลักฐาน
อัลนะซาอีย์ กล่าวว่า ฏออีฟ ขณะที่อิบนุวะฮ์บิน กล่าวว่า เขาสัจจะ
มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 2 หน้าที่ 475 - 483 ลำดับที่ 4530