fareedfendy.com

สัลมุ บินมัยมูน


สัลมุ บินมัยมูน อัลเคาวาซ อัรรอซีย์ อัสชามีย์ เป็นหัวหน้ากลุ่มซูฟีย์
เป็นหนึ่งในผู้รายงานฮะดีษที่ชีอะห์มักนำไปกล่าวอ้างว่า ท่านนบี ศ็อลล็อลลออฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "กลุ่มแนวหน้าที่จะไปถึงยังร่มเงาแห่งอารัชในวันกิยามะฮ์(ก่อนใครๆ) ฏูบา สำหรับพวกเขา (วันกิยามะฮ์) มีคนถามว่า : โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ และพวกเขาเป็นใครครับ ? ท่านตอบว่า : พวกเขาคือ ชีอะฮ์ของท่าน โอ้อะลีเอ๋ย และคือบรรดาผู้ที่รักท่าน"
อิบนุ ฮะญัร อัลอัสกอลานีย์ วิจารณ์ว่า “อัสซูกะรีย์ กล่าวว่า นี่คือฮะดีษที่มีผู้รายงานเพียงคนเดียว คือเป็นฮะดีษของ สัลมุ อัลเคาวาศ ซึ่งเขารายงานฮะดีษจำนวนน้อยมาก แต่ก็มีฮะดีษที่รายงานคู่กันมากับเขาด้วยคือฮะดีษเกี่ยวกับ ซิลนูน (นบียูนุส) ซึ่ง ริดวาน บินมูฮัมหมัด รายงานมาเพียงคนเดียวเช่นกัน หากยืนยันการรายงานของเขา
ฉันขอกล่าวว่า อัลเคาวาศ นั้นฏออีฟ
อบูฮาติม กล่าวว่า อย่าได้บันทึกฮะดีษของเขา
และอุกอยลีย์ กล่าวว่า เขารายงานฮะดีษมุงกัรหลายบทโดยไม่มีรายงานอื่นมาสำทับ
อิบนุฮิบบาน กล่าวว่า บทบาทของเขาคือการอะลุ้มอล่วยเกี่ยวกับการท่องจำฮะดีษจนกระทั่งมีฮะดีษมุงกัรหลายบทจากการรายงานของเขา
ฉันขอกล่าวว่า มันคือฮะดีษอุปโลกน์โดยคนอื่นอีก แท้จริง อัลมุลฏีย์ นั้น อัลดารุกุฏนีย์ ได้ให้ข้อหาแก่เขาว่า โกหก” (อัลอะมาลี อัลมุฏละเกาะฮ์ 202/1)