ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 1


الم

อะลิฟ ลาม มีม


ถูกเรียกว่าอักษร “อัลมุก็อตตออะห์” หมายถึงอักษร เดี่ยว ที่ถูกอ่านทีละอักษร ถึงแม้ว่าบางอักษรจะเขียนติดกันก็ตาม
อักษรเดี่ยวเหล่านี้ถูกกล่าวขึ้นต้นในอัลกุรอานหลายบทมีทั้ง หนึ่ง,สอง,สาม,สี่และห้าอักษร
หนึ่งอักษร เช่น ن นูน ซูเราะห์อัลก่อลัม อายะห์ที่ 1
สองอักษร เช่น حم ฮามีม ซูเราะห์ฆอฟิร อายะห์ที่ 1
สามอักษร เช่น عسق อีน ซีน กอฟ ซูเราะห์อัชชูรอ อายะห์ที่ 2
สี่อักษร เช่น المص อะลิฟ ลาม มีม ศ็อด ซูเราะห์อัลอะอ์รอฟ อายะห์ที่ 1
ห้าอักษร เช่น كهيعض กาฟ ฮา ยา อีน ศอด ซูเราะห์มัรยัม อายะห์ที่ 1

อักษรเดี่ยวที่ถูกนำมากล่าวขึ้นต้นอัลกุรอานในบทต่างๆนี้ ไม่สามารถอธิบายความหมายด้วยการอ้างอิงหลักฐานศาสนา เนื่องจากท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม และเหล่าศอฮาบะห์มิได้อธิบายความหมายของอักษรเหล่านี้ไว้ แต่คนในยุคหลังก็มีความพยายามที่จะให้ความหมาย แต่ก็เป็นเพียงการสันนิฐานเท่านั้น แน่นอนว่าพวกเขาย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
บางท่านกล่าวว่า เป็นถ้อยคำปฐมบทที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงเริ่มอัลกุรอานด้วยถ้อยคำเหล่านี้
บ้างก็กล่าวว่า เป็นหนึ่งในนามชื่อของอัลกุรอาน, บางคนก็กล่าวว่า เป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์ และบางคนก็กล่าวว่า เป็นพระนามของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงใช้ขึ้นต้นในการสาบาน
บางท่านกล่าวว่า ทั้งสามอักษรนี้ย่อมาจากประโยคภาษาอาหรับที่ว่า أنا الله أعلم แปลว่า “ข้าคืออัลลอฮ์ผู้รู้ดียิ่ง”
และบางคนก็กล่าวว่า เป็นอักษรที่ย่อมาจากสามคำด้วยกันคือ อะลิฟ ย่อมาจากคำว่า อัลลอฮ์, ลาม ย่อมาจากคำว่า มะลาอิกะห์, และมีม ย่อมาจากคำว่า มูฮัมหมัด
เรามิอาจกล่าวได้ว่า ทัศนะของผู้ใดมีความถูกต้องมากน้อยกว่ากัน เนื่องจากทั้งหมดเกิดจากการสันนิฐานทั้งสิ้น มิได้มาจากตัวบทหลักฐานที่มีความถูกต้อง คือจากการอธิบายด้วยอัลกุรอานอายะห์อื่นหรือจากบรรดาฮะดีษศอเฮียะห์

ในซูเราะห์นี้พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงขึ้นต้นซูเราะห์ด้วยสามอักษรคือ อะลิฟ ลาม มีม ซึ่งแต่ละอักษรนั้นมีภาคผลของการอ่านเท่ากับสิบความดี
ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا لاَ أَقُوْلُ ألم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ


“ผู้ใดอ่านอักษรหนึ่งจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์ สำหรับเขาได้รับหนึ่งความดี และความดีนั้นมีผลสิบเท่า ฉันไม่ได้กล่าวว่า อะลิฟ ลาม มีม เป็นอักษรเดียว แต่ อะลีฟคือหนึ่งอักษร, ลามคือหนึ่งอักษร, และมีมคือหนึ่งอักษร” สุนันอัตติรมีซีย์ ฮะดีษเลขที่ 2835