ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 103


وَلَوْ أنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوا لَمَثُوْبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كاَنُوا يَعْلَمُوْنَ

และหากว่าพวกเขาได้ศรัทธา และเกรงกลัว แน่นอนว่าผลตอบแทน ณ.ที่อัลลอฮ์นั้นดีกว่า หากพวกเขารู้เมื่อพระองค์อัลลอฮ์ทรงใช้ให้ มารูต และ ฮารูต ซึ่งเป็นมะลาอิกะห์ของพระองค์ มาทำการทดสอบมนุษย์ในเรื่องไสยาศาสตร์ที่ทำให้สามีภรรยาต้องหมางเมินกัน โดยให้มะลาอิกะห์ทั้งสองแจ้งให้ทราบด้วยว่า นี่คือการทดสอบที่จะนำไปสู่การปฏิเสธศรัทธา แต่มนุษย์กลับต้องการเรียนรู้กับต้องการเรียนรู้ในเรื่องเหล่านั้น ซึ่งพวกเขายอมที่เป็นผู้เนรคุณต่ออัลลอฮ์ แต่หากพวกเขาทราบว่า เรื่องเหล่านี้ไม่ได้มีผลใดๆเลยนอกจากการอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้น แล้วพวกเขาปฏิเสธและหันมาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และยำเกรงต่อพระองค์นั้น มีรางวัลตอบแทน ณ.ที่พระองค์อัลลอฮ์อย่างแน่นอน

อิบนุ ญะรีร กล่าวว่า (และหากว่าพวกเขาได้ศรัทธา และเกรงกลัว) หมายถึง บรรดาผู้ที่เรียนรู้สิ่งที่ทำให้สามีภรรยาต้องหมางเมินกันจากมะลาอิกะห์ทั้งสอง ได้ปฏิเสธเรื่องไสยาศาสตร์แล้วหันมาศรัทธา เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ และคัมภีร์ที่ถูกนำมาให้แก่พวกเขาจากองค์อภิบาลของพวกเขา และพวกเขายำเกรงและเกรงกลัวพระองค์, กลัวการลงโทษของพระองค์ โดยพวกเขาจงรักภักดีด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆของพระองค์ และออกห่างจากข้อห้ามต่างๆของพระองค์ แน่นอนว่าการตอบแทนรางวัลของอัลลอฮ์จะมีแก่พวกเขาเป็นการเฉพาะ จากการศรัทธาของพวกเขาที่มีต่อพระองค์ และการยำเกรงของพวกเขาที่มีต่อพระองค์ ย่อมดีกว่าเรื่องไสยาศาสตร์ และสิ่งที่พวกเขาเสาะแสวงหา หากพวกเขาได้รู้ว่า แท้จริงผลตอบแทน ณ.ที่อัลลอฮ์มีต่อพวกเขาแน่นอนจากการละเลิกไสยาศาสตร์และสิ่งที่พวกเขาเสาะแสวงหา เนื่องจากการปฏิเสธด้วยถ้อยคำของอัลลอฮ์ที่ว่า (หากพวกเขารู้) คือ พวกเขารู้ปริมาณการตอบแทนของอัลลอฮ์ และจำนวนรางวัลตอบแทนของพระองค์ต่อการจงรักภักดีต่อพระองค์” ตัฟซีร อัตฏอบะรีย์ เล่มที่ 1 หน้าที่ 468

อิบนุ กะษีร กล่าวว่า “ผู้ใดที่เลือกเอาการปฏิเสธไสยาศาสตร์ ตามที่มีรายงานจาก อิหม่ามอะห์หมัด อิบนิ ฮัมบัล และถ้อยคำยืนยันของชาวซะลัฟกลุ่มหนึ่ง และบางคนกล่าวว่า : หมายถึง อย่าได้ปฏิเสธศรัทธา เพราะว่าบทลงโทษนั้นคือการประหารชีวิต ดั่งที่ อิหม่ามอัชชาฟีอี และอิหม่ามอะห์หมัด อิบนุ ฮัมบัล (ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาต่อท่านทั้งสอง) ได้รายงานไว้ว่า : ซุฟยาน ได้บอกกับเรา จาก อัมร์ บิน ดีนาร ว่า เขาได้ยิน บะญาละห์ บิน อะบะดะห์ กล่าวว่า อะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อุมัร อิบนุ้ลค๊อตต๊อบ (ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาต่อเขาด้วย) ได้วางข้อกำหนดในการสั่งประหารชีวิตนักไสยาศาสตร์ทุกคนทั้งชายและหญิง เขากล่าวว่า เราจึงได้ประหารนักไสยาศาสตร์ถึงสามคน และอิหม่าม บุคอรี ได้บันทึกเรื่องนี้ไว้ในศอเฮียะห์ของท่านเช่นเดียวกัน
เกี่ยวกับเรื่องนี้มีคำรายงานที่ถูกต้องถึงท่านหญิง ฮับเซาะห์ ภริยาของท่านนบีว่า ทาสหญิงรับใช้ของเธอได้ทำคุณไสยแก่เธอ (เนื่องจากท่านหญิงฮับเซาะห์ได้กล่าวว่า หากเธอได้เสียชีวิตแล้ว ทาสหญิงผู้นี้ก็เป็นอิสระ ดังนั้นทาสหญิงผู้นี้จึงได้ใช้ไสยาศาสตร์โดยหวังให้ท่านหญิงฮับเซาะห์เสียชีวิตโดยเร็ว เพื่อเธอจะได้เป็นอิสระ)
อิหม่ามอะห์หมัด กล่าวว่า : มีคำรายงานที่ถูกต้องว่าบรรดาศอฮาบะห์ของท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม สามท่านได้อนุมัติให้สังหารนักไสยาศาสตร์” ตัฟซีร อิบนุ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 207