ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 11


وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِى الأرْضِ قَالُوا إنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

และเมื่อมีผู้กล่าวแก่พวกเขาว่า อย่าได้สร้างความเสื่อมเสียในแผ่นดิน พวกเขากล่าวว่า อันที่จริงแล้วพวกเราเป็นผู้ทำให้ดีขึ้นต่างหาก


พระองค์อัลลอฮ์ทรงชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการกลับกลอกทางด้านการศรัทธานั้นคือ การสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดิน ซึ่งนำไปสู่การกระทำที่ก่อความวุ่นวายในสังคมนานาประการ เช่นการปล่อยข่าวทำลายภาพลักษณ์ของท่านนบีและครอบครัว, กล่าวหาว่าท่านหญิงอาอิชะห์มีชู้, สร้างความหวาดระแวงในหมู่ศอฮาบะห์, ในยามหน้าสิ่วหน้าขวานก็ชวนทหารหนีทัพ อย่างนี้เป็นต้น
ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนิ มัสอู๊ด, ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนิ อับบาส และบรรดาศอฮาบะห์ของท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม อีกส่วนหนึ่งได้อธิบายความว่า ความเสื่อมเสีย ในอายะห์นี้หมายถึง การปฏิเสธการศรัทธาและการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัติของศาสนา
และเมื่อมีผู้กล่าวทักท้วงพวกเขาว่า อย่าได้สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดิน พวกเขากลับตอบว่า การกระทำของพวกเขาเป็นการแก้ไข,ปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย คือระหว่างบรรดาผู้ศรัทธากับบรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หรือเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบรรดาผู้ศรัทธากับบรรดาชาวคัมภีร์