ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 12


أَلاَ إنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلَكِن لاَ يَشْعُرُوْنَ

มิได้เป็นเช่นนั้น แท้จริงพวกเขานั่นแหละคือผู้สร้างความเสื่อมเสีย แต่ทว่าพวกเขาไม่รู้สึก


บรรดาผู้กลับกลอกทางด้านการศรัทธาอ้างว่า การกระทำของพวกเขาเป็นการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เช่นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย คือระหว่างบรรดาผู้ศรัทธากับบรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หรือเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบรรดาผู้ศรัทธากับบรรดาชาวคัมภีร์ แต่พระองค์อัลลอฮ์ยืนยันว่าพฤติกรรมของพวกเขาทั้งหมดเป็นการสร้างความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นจากตัวของพวกเขาเอง

“มูฮัมหมัด อิบนุ อิสหาก กล่าวว่า จากมูฮัมหมัด บิน อบี มูฮัมหมัด จาก อิกริมะห์ หรือ สะอี๊ด บิน ญุบัยร์ จาก อิบนิ อับบาส ในข้อความที่ว่า (และเมื่อมีผู้กล่าวแก่พวกเขาว่า อย่าได้สร้างความเสื่อมเสียในแผ่นดิน พวกเขากล่าวว่า อันที่จริงแล้วพวกเราเป็นผู้ทำให้ดีขึ้นต่างหาก) คือหมายถึง พวกเราต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายคือ ระหว่างบรรดาผู้ศรัทธากับชาวคัมภีร์ ดังนั้นอัลลอฮ์จึงกล่าวว่า (มิได้เป็นเช่นนั้น แท้จริงพวกเขานั่นแหละคือผู้สร้างความเสื่อมเสีย แต่ทว่าพวกเขาไม่รู้สึก) เขากล่าวว่า : หมายถึง หาได้เป็นเช่นนั้น แท้จริงบรรดาผู้ที่อ้างว่า มันคือการปรับปรุงนั้นแท้จริงแล้วมันคือเสื่อมเสียในตัวของมันเอง แต่ทว่าด้วยความเขลาของพวกเขาจึงทำให้พวกเขาไม่รู้ตัวว่าได้สร้างความเสื่อมเสีย” ตัฟซีร อิบนิ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 76