ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 122


يَا بَنِي إسْرَائِيْلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى العَالَمِيْنَ


โอ้วงศ์วานของอิสรออีลเอ๋ย จงรำลึกถึงความเมตตาของข้าที่มีต่อพวกเจ้า และแท้จริงข้าได้ทำให้พวกเจ้าเลอเลิศกว่าชาวโลกทั้งผองพระองค์อัลลอฮ์ทรงขึ้นต้นอายะห์นี้โดยเรียก บนีอิสรออีล ซึ่งหมายถึงวงศ์วานของนบียะอ์กู๊บ อลัยฮิสสลาม และเราได้ชี้แจงเรื่องนี้ไว้แล้วในอายะห์ที่ 40 ของซูเราะห์นี้

ถ้อยคำที่ว่า (ข้าได้ทำให้พวกเจ้าเลอเลิศกว่าชาวโลกทั้งผอง) หมายถึงเลอเลิศกว่าชาวโลกทั้งผองในยุคนั้น ซึ่งเราได้ชี้แจงเรื่องนี้ไว้แล้วในการอธิบายอายะห์ที่ 47 ของซูเราะห์นี้

อิบนุ กะษีร ได้อธิบายอายะห์นี้โดยสรุปว่า “อายะห์นี้เป็นการกล่าวสำทับและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามรอซูลท่านสุดท้ายผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็น ซึ่งพวกเขาได้พบคุณลักษณะท่านและเรื่องราวของท่านตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์ของพวกเขาเอง อีกทั้งเป็นการเตือนพวกเขาในการปกปิดเรื่องดังกล่าวนี้ และถือเป็นการปิดบังความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา ดังนั้นพระองค์จึงสั่งใช้ให้พวกเขาได้รำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาในทางดุนยา หรือในด้านศาสนาก็ตาม และอย่าได้อิจฉาริษยาเชื้อสายวงศ์วานของพวกเขาเองที่เป็นชาวอาหรับ ในการที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งศาสนทูตท่านสุดท้ายของพระองค์มาในหมู่พวกเขา และอย่าได้เอาความอิจฉาเป็นที่ตั้งเพื่อคัดค้านหรือปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงในการดำเนินตามคำสั่งสอนของเขา ขอพรแด่พระองค์อัลลอฮ์อีกทั้งความสันติสุขประสบแด่ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ตลอดไปตราบจนกิยามะห์” ตัฟซีร อิบนิ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 357