ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 123


وَاتَّقُوا يَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ


และพวกเจ้าจงเกรงกลัววันหนึ่ง ซึ่งชีวิตหนึ่งจะไม่ตอบแทนสิ่งใดแก่อีกชีวิตหนึ่ง และการไถ่ถอนใดๆ จะไม่ถูกตอบรับ อีกทั้งการขอความช่วยเหลือใดๆจะไม่ยังประโยชน์ให้แก่ชีวิตนั้น และพวกเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือพระองค์อัลลอฮ์ทรงเตือนบนีอิสรออีล ทั้งเหล่ายะฮูดและนะศอรอ ให้ระวังวันแห่งการพิพากษาที่จะมาถึงอย่างแน่นอน ซึ่งความช่วยเหลือและการไถ่ถอนใดๆจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกเขาเลย หากพวกเขาปฏิเสธการเป็นศาสนทูตของมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม หรือปฏิเสธคำสอนของท่าน

อายะห์นี้เป็นการกล่าวสำทับ แก่บนีอิสรออีลเช่นเดียวกัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการอธิบายอายะห์ที่ 48 ของซูเราะห์นี้