ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 129


رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ


องค์อภิบาลของเราเอ๋ย ขอได้โปรดส่งรอซูลคนหนึ่งจากพวกเขาไปในหมู่พวกเขาเอง เพื่อเขาจะได้อ่านโองการของพระองค์แก่พวกเขา และสอนคัมภีร์และแบบฉบับอันดีงามให้แก่พวกเขา และชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงปรีชาอบู ญะอ์ฟัร อัรรอซีย์ กล่าวว่า ถูกรายงานจาก อัรรอเบียะอ์ บิน อนัส จาก อบีลอาลียะห์ ในถ้อยคำที่ว่า (องค์อภิบาลของเราเอ๋ย ขอได้โปรดส่งรอซูลคนหนึ่งจากพวกเขาไปในหมู่พวกเขาเอง) เขากล่าวว่า หมายถึงประชาชาติของมูฮัมหมัด และ อัสซุดดีย์ กับ ก่อตาดะห์ ก็กล่าวอย่างนี้เช่นเดียวกัน

ในประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงคำวิงวอนขอของนบีอิบรอฮีม นั้นถูกตอบรับ ซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งลูกหลานของนบีอิบรอฮีม ให้เป็นนบีและรอซูลมากมาย จนกระทั่งมาถึงประชาชาติยุคสุดท้ายที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้ง ท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นให้เป็นรอซูลตามคำวิงวอนขอของนบีอิบรอฮีม พระองค์อัลลอฮ์ ทรงกล่าวว่า

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِيْنٍ


“พระองค์ทรงแต่งตั้งรอซูลคนหนึ่งในหมู่พวกเขาที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็น เพื่อจะได้อ่านโองการต่างๆของพระองค์ให้แก่พวกเขา และทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ และสอนคัมภีร์ให้แก่พวกเขา อีกทั้งแบบฉบับอันดีงาม ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเคยอยู่ในความหลงผิดอย่างขัดแจ้ง” ซูเราะห์ อัลญุมุอะห์ อายะห์ที่ 2

อิบนุ กะษีร กล่าวว่า คำว่า الكتاب ในอายะห์นี้หมายถึง “อัลกุรอาน” และคำว่า الحكمة หมายถึง “ซุนนะห์” ซึ่งบรรดานักอธิบายอัลกุรอานที่กล่าวเช่นนี้คือ อัลฮะซัน, ก่อตาดะห์, มุกอติล บิน ฮัยยาน, อบูมาลิก และท่านอื่นๆ แต่นักวิชาการบางท่านก็อธิบายคำว่า الحكمة หมายถึง “ความเข้าใจในศาสนา” แต่คำอธิบายทั้งสองนี้ก็ไม่ค้านกัน

มูฮัมหมัด อิบนุ อิสฮาก กล่าวว่า (และสอนคัมภีร์และแบบฉบับอันดีงามให้แก่พวกเขา) หมายถึง สอนความดีให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้ปฏิบัติ และสอนให้รู้ถึงความชั่ว เพื่อพวกเขาจะได้ระวัง และบอกกับพวกเขาถึงความพึงพอใจของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขา เมื่อพวกเขาได้สวามิภัดิ์ต่อพระองค์ และเต็มเปี่ยมได้การจงรักภักดีต่อพระองค์ และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงโกรธกริ้วในการฝ่าฝืนต่อพระองค์

ส่วนคำว่า (และชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์) นั้น อาลี อิบนุ อบี ฏอลฮะห์ กล่าวว่า อิบนิ อับบาส ได้อธิบายข้อความนี้ว่า หมายถึง การภักดีต่ออัลลอฮ์ และความบริสุทธิ์ใจ