ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 131


إذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسْلِمْ قَالَ أسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ


และจงทบทวนขณะที่องค์อภิบาลของเขาได้กล่าวแก่เขาว่า จงจำนนเถิด เขากล่าวว่า ข้าได้จำนนต่อองค์อภิบาลแห่งโลกทั้งผองแล้วพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้ให้นบีอิบรอฮีม มีความบริสุทธิ์ใจ ด้วยการยอมจำนน และสวามิภักดิ์ต่อพระองค์เท่านั้น และนบีอิบรอฮีมก็ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามบัญชาแล้วจริงๆ

พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงถ้อยคำที่ท่านนบีอิบรอฮีม ได้ประกาศความบริสุทธิ์ว่า

قَالَ يَا قَوْمِ إنِّي يَرِئٌّ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ

“เขากล่าวว่า โอ้หมู่ชนของฉัน แท้จริงฉันบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกท่านได้ตั้งภาคี” ซูเราะห์อัลอันอาม อายะห์ที่ 78


إنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيْفاً وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

“แท้จริงฉันได้ผินหน้าของฉันสู่ผู้สร้างฟ้าต่างๆและแผ่นดินในสภาพของผู้ที่หันเข้าหาความจริง และฉันก็มิได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ตั้งภาคี”

ซูเราะห์อันอันอาม อายะห์ 79


คำว่า وَجْهِي ในอายะห์ข้างต้นนี้มีความหมายเฉพาะคำด้านภาษาว่า “หน้า” แต่ในที่นี้เป็นสำนวนภาษาของอัลกุรอานที่สื่อถึง ทุกส่วนของร่างกายทั้งหมด ซึ่งนบีอิบรอฮีมได้ประกาศว่า ทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นตัวและหัวใจ จิตสำนึก และความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดยอมสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียว