ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 24


فَإنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للْكَافِرِيْنَ

แต่หากพวกเจ้ายังไม่ได้ทำและจะไม่ทำ ดังนั้นจงระวังไฟนรกไว้ ซึ่งเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และหิน มันถูกเตรียมไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธา


พระองค์อัลลอฮ์ยังคงท้าทายและเย้ยหยันผู้ที่กล่าวอ้างว่า คัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้มาจากพระเจ้า หรือกล่าวหาว่า มูฮัมหมัดประพันธ์ขึ้นเอง ถ้าเช่นนั้นผู้อื่นก็ต้องสามารถนำมาได้เช่นเดียวกัน ซึ่งคำท้าทายในอายะห์ก่อนหน้านี้ยังคงประจักษ์แก่ผู้คนทั่วไป ทุกยุค,ทุกสมัยว่า จงนำมาสักบทหนึ่งเหมือนดังอัลกุรอานที่มูฮัมหมัดได้นำมาหากพวกเจ้าเป็นผู้สัจจริง แต่มนุษย์ทั้งโลกก็ไม่มีผู้ใดรับคำท้าทายนี้

พระองค์อัลลอฮ์ทรงยืนยันและเย้ยหยันไว้ในอายะห์นี้พร้อมกันโดยใช้คำปฏิเสธว่า لَمْ تَفْعَلُوا แปลว่า ไม่เคยทำ และคำว่า لَنْ تَفْعَلُوا แปลว่า จะไม่กระทำ หมายถึง ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ใดกระทำตามคำท้าทาย และต่อไปในภายหน้าก็จะไม่มีผู้ใดกระทำได้ แม้มนุษย์จะมีเครื่องมือและอุปกรณ์นานาชนิด

พระองค์ทรงแจ้งเตือนบรรดาผู้กล่าวหาและปฏิเสธว่า จงระวังไฟนรกไว้ ซึ่งเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และหิน

“อับดุลมาลิก บิน มัยซะเราะห์ อัลซัรรอด กล่าวว่า จาก อับดุลเราะห์มาน บิน บาซิต จาก อัมร์ บิน มัยมูน จาก อับดุลลอฮ์ บิน มัสอู๊ด ในถ้อยคำที่ว่า (เชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และหิน) คือ หินจากกำมะถัน ซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างไว้ในฟ้าดุนยาตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน ซึ่งเตรียมมันไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา ซึ่งถ้อยคำนี้ อิบนุ ญะรีร ได้รายงานมันไว้ รวมถึง อิบนุ อบี ฮาติม และ อัลฮากิม ในมุสตัดร๊อก พร้อมทั้งระบุว่า ถูกต้องตามเงื่อนไขของบุคอรีและมุสลิม
อัสซุดดีย์ ได้กล่าวไว้ในตัฟซีรของเขาว่า จาก อบีมาลิก และจาก อบีศอและห์ จาก อิบนิ อับบาส และจากมุรเราะห์ จาก อิบนิ มัสอู๊ด และจากศอฮาบะห์อีกกลุ่มหนึ่ง ในถ้อยคำที่ว่า (ดังนั้นจงระวังไฟนรกไว้ ซึ่งเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และหิน) คำว่าหินนั้นคือหินในไฟนรกจากกำมะถันดำ โดยพวกเขาจะถูกลงโทษด้วยกับมันพร้อมกับไฟนรก” ตัฟซีร อิบนิกะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 89

ถ้อยคำที่ว่า (มันถูกเตรียมไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธา) ซึ่งในทางภาษานั้น สรรพนามที่ระบุอยู่ในคำที่ว่า أعدت หมายถึงไฟนรก หรือหมายถึง หิน ก็ได้ ดังที่ อิบนิ มัสอู๊ด ได้กล่าวไว้ ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ไม่ได้มีความหมายแย้งกัน เพราะเป็นสิ่งที่ถูกตระเตรียมไว้คู่กัน