ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 42


وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“และพวกเจ้าอย่าได้เอาความเท็จปะปนความจริง และอย่าได้ปิดบังความจริง ทั้งที่พวกเจ้าก็รู้ดี”


การที่พระองค์อัลลอฮ์ ทรงกล่าวแก่วงศ์วานของอิสราอีลว่า อย่าได้เอาความเท็จปะปนความจริง โดยมิได้กล่าวว่า อย่าเอาความจริงปะปนความเท็จนั้น อันเนื่องมาจากพวกเขาอยู่กับความจริงก่อนแล้ว แต่กลับถวิลหาความเท็จมาเจือปน
ความจริงที่กล่าวถึงนี้คือ คัมภีร์อัตเตารอตซึ่งเป็นความจริงจากพระองค์อัลลอฮ์ ที่ทรงประทานให้แก่เหล่ายะฮูดและได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมูซา อลัยฮิสสลาม เป็นผู้ชี้นำพวกเขาสู่สัจธรรม เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงประทานคัมภีร์อินญีล ซึ่งเป็นความจริงจากพระองค์แก่เหล่านะศอรอ และได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีอีซา อลัยฮิสสลาม เป็นผู้ชี้นำพวกเขาสู่สัจธรรม ดังนั้นพวกเขาทั้งสอง จึงเป็นผู้ที่ได้รู้ ได้เห็น ได้ยินสัจธรรม แต่พวกเขากลับไม่พอใจ ด้วยการไขว่คว้าความเท็จจากความคิดอ่านของพวกเขาเองมาเจือปน

“ก่อตาดะห์ กล่าวว่า (อย่าได้เอาความเท็จปะปนความจริง) หมายถึง อย่าได้เอาอิสลามปะปนกับศาสนายิวและคริสต์ เพราะอิสลามคือศาสนาของอัลลอฮ์ ส่วนศาสนายิวและคริสต์นั้นเป็นนวัตกรรมปรุงแต่ง ไม่ได้มาจากอัลลลอฮ์
และถูกรายงานมาจาก อัลฮะซัน อัลบัศรีย์ ทำนองนี้เช่นเดียวกัน
มูฮัมหมัด บิน อิสหาก กล่าวว่า : มูฮัมหมัด บิน อบีมูฮัมหมัด เล่าให้ฉันฟัง จากอิกริมะห์ หรือ สะอี๊ด บิน ญุบัยร์ จากอิบนิ อับบาส ว่า (และอย่าได้ปกปิดความจริง ทั้งที่พวกเจ้าก็รู้ดี) หมายถึง พวกท่านอย่าได้ปกปิดความจริงที่มีอยู่ ณ.ที่พวกท่านเกี่ยวเรื่องราวของท่านรอซูลและสิ่งที่รอซูลได้นำมา และพวกท่านได้พบเรื่องนี้ถูกบันทึกในคัมภีร์ของพวกท่าน ซึ่งพวกท่านรู้เรื่องราวจากคัมภีร์มีที่อยู่กับพวกท่านเอง, และถูกรายงานจาก อบี อัลอาลียะห์ ทำนองนี้เช่นเดียวกัน
มุญาฮิด, อัลซุดดีย์, ก่อตาดะห์ และ อัรรอเบียอ์ บิน อะนัส กล่าวว่า (และอย่าได้ปกปิดความจริง) หมายถึง เรื่องราวของท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม” อิบนิกะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 120แง่คิดจากอายะห์นี้

อุมมะห์ของท่านนบีมูฮัมหมัด ก็ได้รับความจริงและอยู่กับความจริงเช่นเดียวกันคือ อัลกุรอานซึ่งเป็นความจริงจากพระองค์อัลลอฮ์ และท่านนบีมูฮัมหมัดก็เป็นศาสนทูตของพระองค์ที่ถูกแต่งตั้งมาเพื่อเรียกร้องสู่ความจริง แต่ไฉน อุมมะห์ของท่านนบีบางคนจึงไปไขว่คว้าความเท็จที่มาจากความคิดอ่านของตนเองมาเจือปน แล้วทึกทักเอาว่า เป็นความจริงเช่นเดียวกัน