ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 43


وَأقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ وَأرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

และพวกเจ้าจงดำรงละหมาด บริจาคซะกาต และพวกเจ้าจงรุกัวอ์พร้อมกับบรรดาผู้รุกัวอ์


หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ใช้ให้วงศ์วานของอิสรออีล ซึ่งหมายถึงกลุ่มชนชาวยะฮูดและนอศอรอ ให้รำลึกถึงความเมตตาที่พระองค์มีต่อพวกเขา, และให้พวกเขารักษาพันธสัญญาอย่างครบถ้วน, สั่งให้พวกเขาศรัทธาต่ออัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มายืนยันเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมหมัดที่ถูกระบุอยู่ในคัมภีร์อัตเตารอตและอินญีล, ให้พวกเขาศรัทธาต่อท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งได้กล่าวไว้ในอายะห์ก่อนหน้านี้

ในอายะห์นี้พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงใช้ให้พวกเขาละหมาดพร้อมกับบรรดาผู้ศรัทธา และให้ส่งซะกาตแก่ท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม

“มะกอติล ได้กล่าวว่า อายะห์นี้พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวแก่บรรดาอะห์ลุ้ลกิตาบ (หรือชาวคัมภีร์ทั้งสองคือยะฮูดและนะศอรอ) โดยกล่าวว่า (และพวกเจ้าจงดำรงละหมาด) คือใช้ให้พวกเขาร่วมละหมาดกับท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม (และบริจาคซะกาต) คือใช้ให้พวกเขาชำระซะกาต หมายถึงส่งมอบซะกาตให้แก่ท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม (และพวกเจ้าจงรุกัวอ์พร้อมกับบรรดาผู้รุกัวอ์) คือใช้ให้พวกเขารุกัวอ์พร้อมกับบรรดาผู้รุกัวอ์จากประชาชาติของท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม เขากล่าวว่า : พวกท่านจงเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาและปฏิบัติร่วมกับพวกเขา” ตัฟซีร อิบนิกะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 120

เป้าหมายของคำสั่งในอายะห์นี้คือ ใช้ให้ชาวคัมภีร์ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ ด้วยการปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม เหมือนดังที่บรรดาผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติ และให้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาโดยดี