ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 5


أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อยู่บนทางนำจากองค์อภิบาลของพวกเขา และชนเหล่านี้แหละ พวกเขาคือผู้ประสบความสำเร็จ


ชนเหล่านี้แหละ หมายถึงบรรดาผู้ยำเกรงที่ได้แจ้งลักษณะไว้ก่อนหน้านี้ คือผู้ที่ศรัทธาในสิ่งที่พ้นญาณวิสัย, ดำรงการละหมาดอย่างสมบูรณ์, จ่ายซะกาต, ศรัทธาต่ออัลกุรอานและคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้านี้ อีกทั้งพวกเขาเชื่อมั่นในโลกอาคิเราะห์

พวกเขาอยู่บนทางนำ หมายถึงบนรัศมีจากองค์อภิบาลของพวกเขา และการดำรงมั่นบนสิ่งที่ได้บัญญัติให้แก่พวกเขา

ชนเหล่านี้แหละคือผู้ประสบความสำเร็จ ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์