ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 60


وَإذِ اسْتَسْقَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللهِ وَلاَ تَعْثَوا فِي الأرْضِ مُفْسِدِيْنَ


และจงทบทวนขณะที่มูซาได้ร้องขอน้ำให้แก่กลุ่มชนของเขา โดยเราได้บัญชาว่า เจ้าจงเอาไม้เท้าของเจ้าฟาดลงที่หิน แล้วมันก็พุ่งพวยออกมาเป็นสิบสองตาน้ำ และมนุษย์ทุกกลุ่มต่างก็รู้ที่ดื่มของพวกเขา จงบริโภคและจงดื่มจากปัจจัยแห่งอัลลอฮ์เถิด และพวกเจ้าอย่าได้สร้างความวุ่นวายในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลายอีกกรณีหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงใช้ให้ทบทวนถึงความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อบนีอิสรออีล โดยการตอบรับคำวิงวอนขอของนบีมูซา อลัยฮิสสลาม ซึ่งในขณะที่บนีอิสรออีลหลงทางและเผชิญกับความแห้งแล้งกลางทะเลทราย อัลติฮ์ (ในภาษาอังกฤษสะกดว่า Altha) พระองค์ทรงให้อาหารแก่พวกเขาจากฟากฟ้าด้วย “อัลมัน” และ “อัสซัลวา” และให้น้ำดื่มแก่พวกเขา เหล่านี้คือปัจจัยในการดำรงชีวิตที่พระองค์ทรงมอบให้ และพระองค์ก็แจ้งให้พวกเขาทราบว่า เหล่านี้คือความเมตตาจากพระองค์ ดังนั้นจงกิน “อัลมัน” และ “อัสซัลวา” และจงดื่มน้ำจากตาน้ำเหล่านี้ แต่อย่าได้สร้างความเสียหายบนแผ่นดินในฐานะเป็นผู้บ่อนทำลาย

พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า (เราได้บัญชาว่า เจ้าจงเอาไม้เท้าของเจ้าฟาดลงที่หิน แล้วมันก็พุ่งพวยออกมาเป็นสิบสองตาน้ำ) การที่นบีมูซาได้เอาไม้เท้าฟาดลงไปที่หินนั้น เป็นบัญชาจากพระองค์อัลลอฮ์ซึ่งไม่ใช่การคุ้ยเขี่ยแล้วเจอตาน้ำโดยบังเอิญ หรือเป็นตาน้ำธรรมชาติที่คนอื่นก็สามารถค้นพบได้
แต่นี่เป็นหนึ่งในมัวอ์ญิซาตที่พระองค์ได้ทรงมอบให้แก่นบีมูซา เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ได้กล่าวไว้ในอายะห์ก่อนหน้านี้คือ พระองค์ได้ทรงบัญชาให้นบีมูซา เอาไม้เท้าฟาดน้ำทะเล แล้วน้ำทะเลก็แยกออกจนกระทั่งสองฟากฝั่งสูงดั่งขุนเขา กลายเป็นทางเดินให้บนีอิสรออีลข้ามผ่านทะเลแดงไปได้
ในเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกัน พระองค์อัลลอฮ์ทรงมอบมัวอ์ญีซาติให้เกิดขึ้น ด้วยการที่นบีมูซาเอาไม้เท้าฟาดลงไปที่หิน แล้วมันก็แตกออกกลายเป็นตาน้ำสิบสองตา

ถ้อยคำที่ว่า (และมนุษย์ทุกกลุ่มต่างก็รู้ที่ดื่มของพวกเขา) คือเหล่าบนีอิสรออีลนั้นมีอยู่สิบสองกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีแกนนำ และเป็นผู้นำพาพลพรรคของตนเองไปดื่มน้ำจากตาน้ำทั้งสิบสองแห่ง

“อัตเฏาะฮ์ฮาก กล่าวว่า อิบนิ อับบาส กล่าวว่า ขณะที่บนีอิสรออีลหลงทางอยู่กลางทะเลทราย อัลติฮ์ พระองค์อัลลอฮ์ได้แยกหินออกให้พวกเขากลายเป็นตาน้ำ
อัสซุฟยาน อัสเซารีย์ กล่าวว่า จาก อบี สะอี๊ด จาก อิกริมะห์ จาก อิบนิ อับบาส กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในทะเลทราย อัลติฮ์ มูซาได้ได้ตีหินเพื่อพวกเขาแล้วมันก็แตกออกเป็นสิบสองตาน้ำ และแกนนำของพวกเขาแต่ละกลุ่มต่างก็มีตาน้ำที่พวกเขาได้ดื่มมัน
และมุญาฮิด ก็กล่าวไว้ในทำนองเดียวกับ อิบนิ อับบาส เช่นเดียวกัน” ตัฟซีร อิบนิ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 143