ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 63


وَإذْ أخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ


และจงทบทวนเมื่อเราได้เอาพันธสัญญาต่อพวกเจ้า และเราได้ยกภูเขาฏูรเหนือพวกเจ้า พวกเจ้าจงยึดสิ่งที่เราได้นำมาให้แก่พวกเจ้าด้วยความเข้มแข็ง และพวกเจ้าจงทบทวนสิ่งที่มีอยู่ในมัน เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรงพระองค์อัลลอฮ์ทรงวางพันธสัญญาแก่บนีอิสรออีล ซึ่งหมายถึงเหล่ายะฮูด ด้วยการให้พวกเขาให้คำมั่นว่าจะศรัทธาและสักการะต่อพระองค์เพียงองค์เดียว และให้พวกเขาปฏิบัติตามนบีมูซาที่พระองค์ส่งมาประกาศสัจธรรม ส่วนรายละเอียดของพันธสัญญานี้ พระองค์อัลลอฮ์ทรงแจ้งไว้ในซูเราะห์ อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 83 – 85 ซึ่งจะได้นำมาอธิบายถัดไป อินชาอัลลอฮ์

พระองค์ทรงกล่าวว่า (และเราได้ยกภูเขาฏูรเหนือพวกเจ้า) คือข้อความที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงใช้ให้เหล่าบนีอิสรออีลทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่บรรพบุรุษของพวกเขาในยุคนบีมูซา ด้วยการที่พระองค์ทรงยกภูเขาฏูรให้ลอยอยู่เหนือพวกเขา

ฏูร เป็นภูเขาใหญ่สูงตระหง่าน อยู่ในดินแดนซีนาย ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของประเทศอียิปต์ ภูเขาลูกนี้มีมาแต่เดิมจากการสร้างของพระองค์อัลลอฮ์ ไม่ใช่เป็นสิ่งถูกสร้างที่บังเกิดขึ้นใหม่ในยุคของนบีมูซา คำว่า “ยกภูเขาฏูร” ในที่นี้คือ การที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงให้ภูเขาฏูรลอยอยู่เหนือแผ่นดินจริงๆ มิใช่การทำให้มันสูงกว่าเดิม ซึ่งเรื่องนี้เป็นหนึ่งใน “มัวอ์ญีซาต” ที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงให้บังเกิดขึ้นแก่บนีอิสรออีล เหมือนดังเหตุการณ์ที่ทรงแจ้งไว้ก่อนหน้านี้หลายกรณีด้วยกัน เช่น การให้ทะเลแยกออกเป็นทางเดิน และสองฟากฝั่งสูงดั่งขุนเขา, การที่นบีมูซาใช้ไม้เท้าฟาดหินแล้วแตกออกเป็นตาน้ำสิบสองตา เป็นต้น และหากจะปฏิเสธเรื่องการยกภูเขาฏูรว่า ไม่ได้ลอยเหนือแผ่นดิน ก็คงต้องปฏิเสธมัวอ์ยิซาตในอายะห์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า

وَإذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ


“และจงทบทวนขณะที่เราได้ถอนภูเขาขึ้นเหนือพวกเขา ประหนึ่งว่ามันเป็นร่ม และพวกเขาคิดว่ามันจะหล่นลงมาทับพวกเขา” ซูเราะห์ อัลอะอ์รอฟ อายะห์ที่ 171

คือให้ภูเขาฏูรลอยอยู่เหนือศีรษะพวกเขา เสมือนเป็นร่มเพื่อกันแดด และพวกเขาก็กลัวว่าภูเขานั้นจะหล่นลงมาทับพวกเขา ซึ่งข้อความในอายะห์นี้ระบุชัดเจนว่า ภูเขาฏูรลอยอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาจริงๆ

อิบนุ ญะรีร กล่าวว่า “อัลมุซันนา เล่าให้ฉันฟังโดยกล่าวว่า อาดัม เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า อบูญะอ์ฟัร เล่าให้เราฟังจาก อัรรอเบียะอ์ จาก อบี อัลอาลียะห์ ในข้อความที่ว่า (และเราได้ยกภูเขาฏูรเหนือพวกเจ้า) คือยกภูเขาไว้เหนือพวกเขา เป็นการขู่พวกเขา คือทำให้พวกเขากลัวว่าภูเขาจะหล่นลงมาทับ” ตัฟซีร อัตฏอบะรีย์ เล่มที่ 1 หน้าที่ 325

ถ้อยคำที่ว่า (พวกเจ้าจงยึดสิ่งที่เราได้นำมาให้แก่พวกเจ้าด้วยความเข้มแข็ง) ณ.ที่นี้คือคำสั่งแก่ชาวยะฮูดให้ยึดถือคัมภีร์อัตเตารอตอย่างจริงจัง
อัลฮะซัน ได้อธิบายในข้อความที่ว่า (พวกเจ้าจงยึดสิ่งที่เราได้นำมาให้แก่พวกเจ้าด้วยความเข้มแข็ง) หมายถึง ให้ยึดถืออัตเตารอต
อบู อัลอาลียะห์ กับ อัรรอเบียะอ์ บิน อนัส กล่าวว่า คำว่า “ด้วยความเข้มแข็ง” ในอายะห์นี้คือ ด้วยการจงรักภักดี
มุญาฮิด กล่าวว่า “ด้วยความเข้มแข็ง” คือ ด้วยการปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัตเตารอต
อัสซุดดีย์ กล่าวว่า “ด้วยความเข้มแข็ง” คือด้วยความมายะพยายามและบากบั่น
อิบนุ ซัยด์ กล่าวว่า คือ พวกเจ้าจงยึดถือคัมภีร์ที่นบีมูซาได้นำมาด้วยการเชื่อมั่นอย่างจริงใจ

ถ้อยคำที่ว่า (และพวกเจ้าจงทบทวนสิ่งที่มีอยู่ในมัน เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง) คือใช้ให้เหล่ายะฮูดทบทวนสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์อัตเตารอต และปฏิบัติตามทั้งคำแนะนำ อีกทั้งข้อบัญญัติที่เป็นข้อใช้และข้อห้าม