ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 64


ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ


แล้วพวกเจ้าก็ผินหลังให้ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว หากว่าไม่ใช่เพราะความโปรดปรานของอัลลอฮ์และความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพวกเจ้าละก็ พวกเจ้าก็จะต้องเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ขาดทุนพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า (แล้วพวกเจ้าก็ผินหลังให้ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว) คำว่า “ผินหลังให้” คือไม่ใส่ใจใยดีต่อคำสัญญา หมายถึง หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ได้มีพันธสัญญามายังพวกเขา แล้วพวกเขาก็ได้ให้คำมั่นต่อพระองค์แล้ว แต่ก็ละเมิดข้อสัญญานั้น

ถ้อยคำที่ว่า (หากว่าไม่ใช่เพราะความโปรดปรานของอัลลอฮ์และความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพวกเจ้าละก็) ความโปรดปราณและความเมตตาของอัลลอฮ์ ณ.ที่นี้คือ การที่พระองค์ทรงให้อภัยต่อพวกเขาในความผิดที่พวกเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของพระองค์ อีกทั้งยังทรงแต่งตั้งบรรดานบีและบรรดารอซูลมายังพวกเขาอีก

ถ้อยคำที่ว่า (พวกเจ้าก็จะต้องเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ขาดทุน) คือเป็นผู้ขาดทุนทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ จากการที่ละทิ้งข้อสัญญาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮ์