ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 66


فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً للْمُتَّقِيْنَ

แล้วเราได้ทำให้มันเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่อยู่ในยุคนั้นและยุคถัดมา และเป็นข้อเตือนและบรรดาผู้ยำเกรงหลังจากที่บนีอิสรออีลเหล่ายะฮูด ได้ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ที่ห้ามพวกเขาจับปลาในวันสะบะโต พระองค์อัลลอฮ์จึงได้ลงโทษพวกเขาให้กลายเป็นลิง ซึ่งการลงโทษนี้พระองค์อัลลอฮ์ ต้องการให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนในยุคนั้นที่ได้ทราบข่าว และเป็นเยี่ยงอย่างแก่คนในยุคถัดมาที่ได้รับทราบข่าวว่า อีกทั้งต้องการให้เป็นข้อเตือนแก่บรรดาผู้ยำเกรง

ถ้อยคำที่ว่า (แล้วเราได้ทำให้มันเป็นเยี่ยงอย่าง) คำว่า “มัน” ซึ่งเป็นสรรพนามในอายะห์นี้ นักวิชาการบางท่านระบุว่า หมายถึง การที่ทำให้พวกเขากลายเป็นลิง, บางท่านกล่าวว่า หมายถึง หมู่บ้านที่คนในหมู่บ้านถูกทำให้กลายเป็นลิง, บ้างก็ว่า หมายถึง การทำให้มีปลาชุกชุมในวันสะบะโต, และบ้างก็ว่า หมายถึง การลงโทษ ตามที่ อิบนุ ญะรีร อัตฏอบะรีย์ ได้แจกแจงไว้ในตัฟซีรของท่าน

แต่ อิบนิ กะษีร กล่าวว่า “ที่ถูกต้องนั้น สรรพนามในอายะห์นี้เจาะจงถึง หมู่บ้าน หมายถึง พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงทำให้หมู่บ้านนี้เป็นเยี่ยงอย่าง เป้าหมายก็คือ คนในหมู่บ้านด้วยสาเหตุการละเมิดของพวกเขาในวันสะบะโต และคำว่า (เป็นเยี่ยงอย่าง) หมายถึง เราได้ลงโทษพวกเขา โดยเราได้ทำให้มันเป็นแง่คิด ดังที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของฟิรเอาน์ว่า

فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُوْلَى


“ดังนั้นอัลลอฮ์จึงได้ลงโทษเขา ให้เป็นเยี่ยงอย่างทั้งโลกนี้และโลกหน้า” ซูเราะห์ อันนาซิอาต อายะห์ที่ 25” ตัฟซีร อิบนิ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 153

ถ้อยคำที่ว่า (แก่ผู้ที่อยู่ในยุคนั้นและยุคถัดมา) ในเมืองต่างๆ ซึ่ง อิบนิ อับบาส กล่าวว่า หมายถึง เราได้ทำให้หมู่บ้านนั้นได้ประสบกับการลงโทษเพื่อเป็นแง่คิดแก่ผู้ที่อยู่รอบในเมืองต่างๆ ดังที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่า

وَلَقَدْ أهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ


“และแน่นอน เราได้ทำลายเมืองต่างๆที่อยู่รอบๆพวกเจ้า และเราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆ ไว้ เพื่อว่าพวกเขาจะได้หวนกลับ” ซูเราะห์ อัลอะห์ก็อฟ อายะห์ที่ 27

“เป้าหมายกคือ ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่อยู่ ณ.สถานที่แห่งนั้นและในยุคถัดมา เช่นเดียวกับที่ มูฮัมหมัด บิน อิสฮาก ได้กล่าวว่า จาก ดาวูด บิน ฮุศ็อยน์ จาก อิกริมะห์ จาก อิบนิ อับบาส กล่าวว่า ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่อยู่ในยุคนั้นจากเมืองอื่นๆ และผู้ที่อยู่ถัดมาจากเมืองต่างๆ และ สะอี๊ด บิน ญุบัยร์ ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันนี้ว่า (แก่ผู้ที่อยู่ในยุคนั้นและยุคถัดมา) คือ ผู้คนที่อยู่ในขณะนั้น ณ.วันดังกล่าว” ตัฟซีร อิบนิกะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 153

ถ้อยคำที่ว่า (และเป็นข้อเตือนและบรรดาผู้ยำเกรง) หมายถึง เป็นข้อเตือนใจแก่บรรดาผู้ที่อยู่หลังจากเหตุการณ์นี้ที่ได้ทราบเรื่องราวของพวกเขา จะได้ระมัดระวังตนไม่ถลำสู่ข้อห้ามของพระเจ้า หรือการใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหลบหลีกข้อห้ามของอัลลอฮ์ ดั่งที่พวกยะฮูดได้กระทำและถูกลงโทษในดุนยาไปแล้ว

“มูฮัมหมัด บิน อิสฮาก กล่าวว่า จาก ดาวู๊ด บิน ฮุศ็อยน์ จาก อักริมะห์ จาก อิบนิ อับบาส ในข้อความที่ว่า (และเป็นข้อเตือนและบรรดาผู้ยำเกรง) หมายถึง บรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาตราบจนกิยามะห์
อัลฮะซัน และ ก่อตาดะห์ กล่าวว่า (และเป็นข้อเตือนและบรรดาผู้ยำเกรง) คือ ผู้ที่มาหลังจากพวกเขาจะได้เกรงกลัวและระวังการลงโทษของอัลลอฮ์
อัสซุดดีย์ และ อะตียะห์ อัลอูฟีย์ กล่าวว่า (และเป็นข้อเตือนและบรรดาผู้ยำเกรง) หมายถึงเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติของท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม” ตัฟซีร อิบนิ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 153

บรรดาพวกยะฮูดนั้นได้รู้ถึงคำสั่งห้าม ที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงห้ามพวกเขาจับปลาในวันสะบะโต แต่พวกเขาก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อหลบหลีกคำสั่งห้าม ดังนั้นพระองค์อัลลอฮ์จึงลงโทษพวกเขาให้กลายเป็นลิง เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง และเพื่อให้เป็นข้อเตือนใจแก่บรรดาผู้ยำเกรง จะได้ไม่นำเอาพฤติกรรมของพวกเขามาปฏิบัติ

“อิหม่าม อบู อับดิลลาฮ์ อิบนุ บัตเฏาะฮ์ กล่าวว่า อะห์หมัด บิน มูฮัมหมัด บิน มุสลิม เล่าให้เราฟังว่า อัลฮะซัน บิน มูฮัมหมัด บิน อัศศอบาฮ์ อัลซะอ์ฟะรอนีย์ เล่าให้เราฟังว่า ยะซีด บิน ฮารูณ เล่าให้เราฟังว่า มูฮัมหมัด บิน อัมร์ เล่าให้เราฟังจาก อบีซะละมะห์ จาก อบีฮุรอยเราะห์ ว่า ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

لاَ تَرْكبُوا مَا ارْتَكَبَ اليَهُوْدُ فَتَسْتَحلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأدْنَى الْحِيل


“พวกเจ้าอย่าได้กระทำบาปใหญ่ดังที่ชาวยะฮูดได้กระทำ ด้วยการทำให้สิ่งต้องห้ามเป็นที่อนุมัติด้วยเล่ห์เพทุบาย” อิรวาอุ้ลฆอลีล ฮะดีษเลขที่ 1535

เชคอัลบานี (รอฮิมะฮุ้ลลอฮ์) กล่าวว่า ฮะดีษจากสายรายงานนี้ ผู้รายงานทั้งหมดเชื่อถือได้ วัลลอฮุอะอ์ลัม