ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 7


خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

อัลลอฮ์ได้ประทับตราบนหัวใจของพวกเขา, การได้ยินของพวกเขา และบนการเห็นของพวกเขามีสิ่งปิดบัง และสำหรับพวกเขาคือการลงโทษที่หนักหน่วง


บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา ต่างจากผู้ที่สัจธรรมอิสลามไปไม่ถึงพวกเขา โดยพวกเขาไม่มีโอกาสได้รับรู้หรือได้ยินคำสอนของอิสลาม ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ประกาศตนยอมรับการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ์ และการเป็นศาสนทูตของท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ก็ตาม พวกเขาก็จะไม่ได้รับการลงโทษตามที่ระบุอยู่ในอายะห์นี้
พระองค์อัลลอฮ์ ทรงกล่าวว่า

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً

“และเรามิได้ลงโทษผู้ใด จนกว่าจะได้แต่งตั้งศาสนทูตมาประกาศ” ซูเราะห์อัลอิสรออ์ อายะห์ที่ 15


สำหรับผู้ที่ได้รับรู้ในสัจธรรมแล้ว แต่ปฏิเสธ พระองค์อัลลอฮ์ได้ประทับตามบนหัวใจของพวกเขา ดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะได้ยินแต่ก็ไม่เข้าใจ และแม้พวกเขาจะได้เห็นก็เป็นการเห็นอย่างพร่ามัว ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พวกเขาแต่อย่างใด ซึ่งในอายะห์ก่อนหน้านี้ พระองค์อัลลอฮ์ทรงยืนยันว่า จะเตือนหรือไม่เตือนพวกเขาก็ตาม พวกเขาก็จะไม่ศรัทธา
พระองค์อัลลอฮ์ ทรงกล่าวว่า

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ

“มิได้เป็นเช่นนั้น ทว่ามันได้เกิดสนิมบนหัวใจของพวกเขา ในสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวาย” ซูเราะห์ อัลมุต๊อฟฟี่ฟีน อายะห์ที่ 14


นอกจากนี้พระองค์อัลลอฮ์ยังได้กล่าวถึงการประทับตราบนหัวใจ, บนการได้ยินและการเห็นของผู้ที่เอาอารมณ์เป็นพระเจ้าเช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่า

أفَرَأيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً


“เจ้าเห็นไหม ผู้ที่ยึดเอาอารมณ์ของเขาเป็นพระเจ้า และอัลลอฮ์จะทำให้เขาหลงบนความรู้ และทรงประทับตราบนการได้ยินของเขา, บนหัวใจของเขา และได้ทำให้มีสิ่งบดบังบนการเห็นของเขา” ซูเราะห์ อัลญาซิยะห์ อายะห์ที่ 23

สำหรับพวกเขาคือการลงโทษที่หนักหน่วง จากการดื้อดึงต่อสัจธรรมที่ได้รู้,ได้ยิน, ได้เห็นแล้ว แต่ปฏิเสธ