ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 70


قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإنَّا إنْ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُوْنَ


พวกเขากล่าวว่า โปรดวิงวอนขอต่อองค์อภิบาลของท่านให้แก่พวกเรา ให้แจ้งแก่พวกเราว่า เป็นอย่างไร แท้จริงวัวนั้นก็คล้ายๆกันสำหรับพวกเรา และหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ พวกเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการแนะนำบนีอิสรออีล ยังคงแสดงความเจ้าเล่ห์เพทุบายด้วยการตั้งคำถามอีก หลังจากที่พวกเขาได้ตั้งคำถามเพื่อหลีกหนีการปฏิบัติไว้สองข้อก่อนหน้านี้ ทั้งๆที่พระองค์อัลลอฮ์มิได้ทรงวางกฎเกณฑ์ใดๆให้แก่พวกเขาไว้ก่อนหน้านั้นเลย แต่การถามของพวกเขาเพื่อหลีกหนีการปฏิบัตินี้ กลับเป็นการวางกฎเกณฑ์ให้กับพวกเขาเอง

พวกเขายังคงแสดงอาการแกล้งโง่ต่อไปว่า วัวนั้นก็คล้ายๆกัน และมีมากมายจนทำให้พวกเขาแยกไม่ออกว่า จะเชือดวัวตัวไหนดี พวกเขาจึงรบเร้าต่อนบีมูซาอีกครั้งว่า ให้ช่วยวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮ์เพื่อแจ้งให้พวกเขาได้รับทราบว่า วัวที่ใช้ให้เชือดนั้นมันเป็นอย่างไร

ถ้อยคำที่ว่า (และหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ พวกเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการแนะนำ) หายถึงได้รับคำแนะนำที่จะหาวัวมาเชือด คำว่า مُهْتَدُوْنَ ในที่นี้ไม่ได้มีความหมายว่า “ผู้ที่ได้รับทางนำ” หรือ “ผู้ที่อยู่ในทางนำ” เนื่องจากพวกเขากล่าวคำนี้เพื่อเป็นข้ออ้างในการหลบหลีกการปฏิบัติเท่านั้นเอง