ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 71


قَالَ إنَّهُ يَقُوْلُ إنَّهَا يَقَرَةٌ لاَ ذَلُوْلٌ تُثِيرُ الأرْضَ وَلاَ تَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمِةٌ لاَ شِيَةَ فِيْهَا قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوْنَ


มูซากล่าวว่า แท้จริงพระองค์ได้แจ้งว่า มันเป็นวัวที่ไม่สยบในการไถพรวนดินและไม่ยอมทดน้ำเข้านา เป็นวัวที่ไม่มีตำหนิ สีเหลืองเข้มโดยไม่มีสีใดเจือปน พวกเขากล่าวว่า บัดนี้ท่านนำความจริงมาบอกแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงได้เชือดมัน แต่พวกเขาเกือบจะไม่ได้ทำอยู่แล้ว“นักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายว่า (มันเป็นวัวเปรียว ยอมไถพรวนดินแต่ไม่ยอมทดน้ำเข้านา) ซึ่งการให้ความหมายเช่นนี้ เป็นการให้ความหมายที่อ่อนหลักฐาน เพราะการอธิบายคำว่า ذلول ที่มีความหมายว่า สงบ หรือ สยบ นั้น ซึ่งประโยคที่ว่า ไม่สยบในการทำงานนั้นคือ ไม่ยอมไถดินและไม่ยอมทดน้ำเข้านา” (ข้อความนี้ถ่ายถอดจากหนังสือ ตัฟซีร อิบนิ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 253 ฉบับตรวจทานโดย ดอกเตอร์ ซัยยิด มูฮัมหมัด ซัยยิด และคณะ แต่ไม่พบข้อความนี้ในตัฟซีร อิบนิ กะษีร ฉบับเดิม จึงสันนิฐานได้ว่า ข้อความนี้ไม่น่าจะเป็นคำพูดของ อิบนิ กะษีร แต่น่าจะเป็นคำอธิบายของผู้ตรวจทานและคณะมากกว่า วัลลอฮุอะอ์ลัม)

คำว่า مسلمة นั้น อิบนิ กะษีร อธิบายว่า หมายถึงสมบูรณ์ไม่มีตำหนิใดๆ ส่วนคำว่า لا شية فيها นั้นหมายถึง มีสีเดียวโดยไม่มีสีอื่นเจือปน
อับดุรรอซาก กล่าวว่า จาก มะอ์มัร จาก ก่อตาดะห์ กล่าวว่า مسلمة หมายถึง ไม่มีข้อตำหนิใดๆ ซึ่ง อบูอัลอาลียะห์ และ อัรรอเบียะอ์ ก็กล่าวไว้อย่างนี้เช่นเดียวกัน และ มุญาฮิด กล่าวว่า مسلمة หมายถึง ไม่มีข้อตำหนิจากการมีสีอื่นผสม (ตัฟซีร อิบนิ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 159

เมื่อเหล่ายะฮูดตั้งคำถามเพื่อหลบหลีกการเชือดไม่สำเร็จ พวกเขาจึงต้องยอมรับโดยดุษฎี ดังนั้นคำถามของพวกเขาที่ผ่านมาจึงเป็นการวางกฎเกณฑ์ให้แก่พวกเขาเอง เพราะพระองค์อัลลอฮ์มิได้ทรงวางเงื่อนไขให้พวกเขาปฏิบัติแต่แรกเริ่ม ดังนั้นกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่พวกเขาเสาะหานี้ จึงทำให้พวกเขายากลำบากในการกระทำมากยิ่งขึ้นไปอีกคือ

กฎเกณฑ์ข้อแรกคือ วัวตัวเมียที่อยู่ในวัยปานกลาง
กฎเกณฑ์ข้อที่สองคือ วัวนั้นต้องเป็นสีเหลืองเข้ม
กฎเกณฑ์ข้อที่สามคือ วัวเปรียวที่ไม่ยอมไถพรวนดิน และไม่ยอมทดน้ำเข้านาอย่างง่ายๆ

ขอย้ำว่า ทั้งสามข้อนี้มิได้เป็นกฎเกณฑ์ที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงบัญญัติให้แก่พวกเขาปฏิบัติแต่เริ่มแรก หากแต่พวกเขาใช่เล่ห์เหลี่ยมด้วยการตั้งคำถามเพื่อให้ไม่สามารถหาวัวมาเชือดตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ แต่มันกลับกลายเป็นเงื่อนไขที่พันคอของพวกเขาเอง

พวกเขาตั้งคำถามจนจะหาวัวเชือดแทบไม่ได้ ซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงปิดท้ายอายะห์ว่า (แต่พวกเขาเกือบจะไม่ได้ทำอยู่แล้ว) นั่นเป็นเพราะความเจ้าเล่ห์และการดันทุรังของพวกเขา ขออัลลอฮ์ทรงให้พวกเราออกห่างจากพฤติกรรมเหล่นี้ด้วยเถิด