ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 72


وَإذَ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَأدَّارَءْتُمْ فَيْهَا وَاللهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ


และจงทบทวนเมื่อครั้งที่พวกเจ้าได้สังหารชีวิตหนึ่ง แล้วพวกเจ้าก็กล่าวโทษกันเองในเรื่องนั้น และอัลลอฮ์คือผู้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดอายะห์นี้เป็นการย้อนกล่าวถึงมูลเหตุที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงใช้ให้พวกเขาเชือดวัว เพื่อพิสูจน์คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

“อัลบุคอรี กล่าวว่า คำว่า فَأدَّارَءْتُمْ นั้นมีความหมายว่า “พวกเจ้าขัดแย้งกันเอง” ซึ่ง มุญาฮิด ได้กล่าวไว้ในทำนองนี้เช่นเดียวกัน ตามที่ อิบนุ อบี ฮาติม ได้รายงานจากพ่อของเขา จาก อบี ฮุซัยฟะห์ จาก ซิบล์ จาก อิบนุ อบีนะญิฮ์ จาก มุญาฮิด ว่าหมายถึง “พวกเจ้าขัดแย้งกันเอง”

ส่วน อะฏออ์ อัลคุรอซานีย์ และ อัตเฏาะฮ์ฮาก กล่าวว่า หมายถึง “พวกเจ้าโต้เถียงกันในเรื่องผู้ตาย”

อิบนุ ญุรอยจญ์ กล่าวว่า หมายถึง บางคนในหมู่พวกเขากล่าวกับอีกคนหนึ่งว่า พวกท่านเป็นผู้ฆ่าเขา แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็กล่าวว่า ไม่ใช่ พวกท่านนั่นแหละเป็นผู้ฆ่าเขา และอับดุรเราะห์มาน บิน เซด บิน อัสลัม ก็กล่าวไว้ในทำนองนี้เช่นเดียวกัน” ตัฟซีร อิบนิ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 160

ถ้อยคำที่ว่า (และอัลลอฮ์คือผู้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าปกปิด) คือบัญชาให้พวกเขาเชือดวัวแล้วเอาส่วนของเนื้อวัวไปตีที่ร่างผู้ตาย แล้วเขาก็จะฟื้นขึ้นมาเปิดเผยว่าใครเป็นฆาตกร ซึ่งจะนำมากล่าวในอายะห์ถัดไป อินชาอัลลอฮ์