ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 77


أَوَلاَ يَعْلَمُوْنَ أنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

พวกเขาไม่รู้หรอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาปกปิด และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยพฤติกรรมหน้าไหว้หลังหลอกที่บรรดายะฮูดได้แสดงออกมานั้นพวกเขาคิดว่าจะตบตาผู้อื่นได้สำเร็จ กล่าวคือ พวกเขาแสดงภาพของการเป็นผู้ศรัทธาต่อหน้าท่านนบีและเหล่าศอฮาบะห์ แต่เมื่อพวกเขาอยู่กันตามลำพังก็แสดงธาตุแท้ของการเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา พวกเขาคิดว่าการกระทำของพวกเขานั้นเป็นการหลอกอัลลอฮ์และหลอกลวงบรรดาผู้ศรัทธา ดังที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงประจานพฤติกรรมของพวกเขาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า

يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إلاَّ أنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ


“พวกเขาต่างหลอกลวงอัลลอฮ์ และบรรดาผู้ศรัทธา แต่พวกเขามิได้หลอกลวงใครเลยนอกจากตัวของพวกเขาเอง แต่พวกเขาไม่รู้สึก” ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 9

“อบู อัลอาลียะห์ กล่าวว่า ถ้อยคำที่ว่า (พวกเขาไม่รู้หรอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาปกปิด และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย) หมายถึง สิ่งที่พวกเขาปกปิดไว้จากจากปฏิเสธของพวกเขาต่อนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ทั้งๆที่พวกเขาพบว่าเรื่องราวของท่านนั้นถูกบันทึกในคัมภีร์ของพวกเขาเอง และ ก่อตาดะห์ ก็กล่าวไว้ในทำนองนี้เช่นเดียวกัน

อัลฮะซัน กล่าวว่า (แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาปกปิด) สิ่งที่พวกเขาปกปิดคือขณะที่พวกเขาอยู่ร่วมกับบรรดาศอฮาบะห์ของท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม และเมื่อพวกเขาอยู่กันตามลำพัง ต่างก็ห้ามปรามกันในการที่จะบอกเรื่องราวของพวกเขาที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงเปิดเผยไว้ในคัมภีร์ของพวกเขา ให้บรรดาศอฮาบะห์ของท่านนบีได้รับทราบ เนื่องจากพวกเขากลัวว่า บรรดาศอฮาบะห์ของท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม จะตอบโต้พวกเขาด้วยสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขา ณ.องค์อภิบาลของพวกเขา และคำว่า (และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย) คือ ขณะที่พวกเขากล่าวแก่บรรดาศอฮาบะห์ของท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัมว่า พวกเราศรัทธาแล้ว ซึ่ง อบู อัลอาลียะห์, อัรรอเบียะอ์ และ ก่อตาดะห์ ก็กล่าวไว้อย่างนี้เช่นเดียวกัน” ตัฟซีร อิบนิ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 166