ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 82


وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ أصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

และบรรดาผู้ที่ศรัทธาอีกทั้งประกอบความดีต่างๆ พวกเขาเหล่านี้คือชาวสวรรค์ พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลหลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงแจกแจงถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา และบรรดาผู้ตั้งภาคีที่พวกเขาตายไปโดยไม่สำนึกและไม่ได้อภัยโทษต่อพระองค์นั้น พวกเขาเป็นชาวนรกและอยู่ในนั้นอย่างถาวร ส่วนในอายะห์นี้พระองค์ได้ทรงแจ้งถึงผู้เป็นชาวสวรรค์และจะได้อยู่ในสวรรค์อย่างถาวร นั่นคือผู้ที่ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีตามข้อกำหนดของศาสนา

อิบนุ ญะรีร กล่าวว่า ถ้อยคำที่ว่า (และบรรดาผู้ที่ศรัทธา) คือบรรดาคนที่เชื่อต่อสิ่งที่ มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้นำมา และถ้อยคำที่ว่า (และประกอบความดีต่างๆ) คือ พวกเขาจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ โดยดำรงมั่นซึ่งข้อกำหนดของพระองค์ และปฏิบัติตามข้อบัญญัติของพระองค์ อีกทั้งออกห่างสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม และถ้อยคำที่ว่า (พวกเขาเหล่านี้) คือบรรดาผู้ที่ได้กล่าวมา ซึ่งพวกเขาเหล่านั้น (คือชาวสวรรค์ พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล) คือชาวสวรรค์ จะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาล

อิบนุ ฮุมัยด์ เล่าให้ฉันฟังโดยกล่าวว่า ซะละมะห์ เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า อิบนุ อิสฮาก เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า มูฮัมหมัด อิบนุ อบีมูฮัมหมัด เล่าให้ฉันฟังจาก สะอี๊ด บิน ญุบัยร์ หรือ อิกริมะห์ จาก อิบนิ อับบาส ในถ้อยคำที่ว่า (และบรรดาผู้ที่ศรัทธาอีกทั้งประกอบความดีต่างๆ พวกเขาเหล่านี้คือชาวสวรรค์ พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล) หมายถึง ผู้ที่ศรัทธาในสิ่งที่พวกท่าน (ชาวยะฮูด) ปฏิเสธ และกระทำในสิ่งที่พวกท่าน (ชาวยะฮูด) ได้ละทิ้งมันในศาสนาของเขา สำหรับพวกเขาคือสวรรค์ซึ่งพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นถาวร

พระองค์ได้ทรงบอกแก่พวกเขาถึงการตอบแทนความดีและความชั่วแก่ผู้ที่คงอยู่ในสวรรค์และนรกตลอดไปโดยไม่ขาดตอนและไม่สิ้นสุด” ตัฟซีร อัตฏอบะรีย์ เล่มที่ 1 หน้าที่ 387-388