ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 88


وَقَالُوا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلاً مَا يُؤْمِنُوْنَ


และพวกเขากล่าวว่า หัวใจของพวกเรามีเปลือกหุ้มอยู่ แต่ทว่าอัลลอฮ์ทรงขับพวกเขาออกจากความเมตตา ด้วยการปฏิเสธของพวกเขา ซึ่งเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่ศรัทธาพระองค์อัลลอฮ์ทรงนำถ้อยคำของเหล่ายะฮูดมาแฉว่า พวกเขากล่าวกันว่า หัวใจของพวกเขานั้นถูกห่อหุ้มไว้ โดยไม่มีสิ่งใดที่จะซึมผ่านไปได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มูฮัมหมัดได้นำมาประกาศ หรือพวกเขาอ้างกันว่า หัวใจของพวกเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ไม่จำเป็นต้องรับความรู้เพิ่มเติมจากมูฮัมหมัดแต่อย่างใด แต่พระองค์อัลลอฮ์ทรงแจ้งว่า มันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาพูดกัน แต่เป็นเพราะอัลลอฮ์ทรงขับไล่พวกเขาออกจากความเมตตาของพระองค์ต่างหาก ที่ทำให้หัวใจของพวกเขาไม่สามารถน้อมนำสู่สัจธรรมได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการปฏิเสธของพวกเขา ซึ่งมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นในหมู่พวกเขาที่ศรัทธาต่อนบีมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม แต่ส่วนมากในหมู่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา

ถ้อยคำที่ว่า (และพวกเขากล่าวว่า หัวใจของพวกเรามีเปลือกหุ้มอยู่) อิบนุ กะษีร ได้นำเอารายงานหลายสายที่อ้างถึง อิบนิ อับบาส, มุญาฮิด, ก่อตาดะห์, อบูอัลอาลียะห์, อัสซุดดีย์ และท่านอื่นๆ มาแสดง ซึ่งแต่ท่านนั้นต่างก็อธิบายข้อความนี้สอดคล้องกัน คือ หัวใจมีสิ่งหุ้มไว้ จนไม่สามารถเข้าใจ หรือถูกผนึกไว้จนไม่สามารถเข้าใจได้ เช่นเดียวกับที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า

وَقَالُوا قُلُوْبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُوْنَا إلَيْهِ

“และพวกเขากล่าวว่า หัวใจของเราอยู่ในที่ปิดกั้นไว้ในสิ่งที่พวกท่านเชิญชวนเราไปสู่สิ่งนั้น” ซูเราะห์ ฟุศิลัต อายะห์ที่ 5


แต่ อัตเฏาะฮ์ฮาก ได้อ้างคำรายงานจาก อิบนิ อับบาส เช่นเดียวกันในการอธิบายถ้อยคำที่ว่า (และพวกเขากล่าวว่า หัวใจของพวกเรามีเปลือกหุ้มอยู่) หมายถึง พวกเขากล่าวว่า หัวใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ และไม่ต้องการความรู้เพิ่มเติมจาก มูฮัมหมัด” ตัฟซีร อิบนิ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 177

ขณะเดียวกัน อิบนุ กะษีร ได้อ้างคำรายงานตามที่ อิบนุ ญะรีร อัตฏอบะรีย์ ได้นำมาแสดงไว้ในตัฟซีรของท่านว่า ว่า รายงานจาก อบี อัลบัคตารีย์ จาก ฮุซัยฟะห์ กล่าวว่า หัวใจนั้นมีสี่ประเภท และหนึ่งในนั้นคือหัวใจที่ถูกห่อหุ้มไว้ ซึงถูกกริ้วโกรธ นี่แหละคือหัวใจของผู้ปฏิเสธศรัทธา
อีกบทหนึ่งจาก อบี อัลบัคตารีย์ จาก อบี สะอี๊ด อัลคุดรีย์ โดยอ้างถึงท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม แต่คำรายงานทั้งสองบทนี้อยู่ในสถานะฏออีฟทั้งคู่ ทั้งนี้เนื่องจาก อบี อัลบัคตารีย์ ไม่ได้ฟังมาจาก ฮุซัยฟะห์ และไม่ได้ฟังมาจาก อบี สะอี๊ด อัลคุดรีย์

ถ้อยคำที่ว่า (แต่ทว่าอัลลอฮ์ทรงขับพวกเขาออกจากความเมตตา ด้วยการปฏิเสธของพวกเขา ซึ่งเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่ศรัทธ) คือส่วนน้อยในหมู่ยะฮูดที่ศรัทธาต่อท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม แต่โดยส่วนมากของพวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธ

“คำว่า لَعَنَ ความหมายในทางภาษาซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปนั้นหมายถึง สาปแช่ง แต่ อิบนุ ญะรีร กล่าวว่า รากเดิมของคำนี้มีความหมายว่า ขับไล่, การออกห่าง, ความห่างไกล เพราะฉะนั้นข้อความที่ว่า لَعَنَهُمُ اللهُ จึงมีความหมายว่า อัลลอฮ์ได้ทำให้พวกเขาออกห่าง หรืออัลลอฮ์ทรงทำให้พวกเขาห่างไกล, ทรงขับไล่พวกเขา, ทำให้พวกเขาต่ำต้อย, ได้รับความพินาศ ด้วยการปฏิเสธ และการขัดขวางของพวกเขาต่อโองการของอัลลอฮ์และสัญญาณต่างๆของพระองค์ และการปฏิเสธ นบีของพระองค์ ดังนั้นพระองค์อัลลอฮ์จึงทรงกล่าวว่า พระองค์ทรงให้พวกเขาออกจากความเมตตาของพระองค์” ตัฟซีร อัตฏอบะรีย์ เล่มที่ 1 หน้าที่ 408

ข้อความนี้เช่นเดียวกันกับที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์ อันนิซาอ์ ว่า

وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ إلاَّ قَلِيْلاً


“และคำพูดของพวกเขาที่ว่า หัวใจของเรามีเปลือกหุ้มอยู่ แต่ทว่า อัลลอฮ์ได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขา ด้วยการปฏิเสธของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธา นอกจากเพียงส่วนน้อย” ซูเราะห์ อัลนิซาอ์ อายะห์ที่ 155