ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 89


وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ


และเมื่อมีคัมภีร์จากอัลลอฮ์ มายืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขา และก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยขอให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา แต่เมื่อสิ่งที่พวกเขารู้จักเป็นอย่างดีได้มายังพวกเขา พวกเขาก็ปฏิเสธมัน ดังนั้นการถูกขับออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์จงมีแด่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงประทานคัมภีร์อัตเตารอตให้แก่นบีมูซา และทรงประทานคัมภีร์อินญีลให้แก่นบีอีซา ซึ่งคัมภีร์ทั้งสองนี้ได้ระบุถึงคุณลักษณะและเรื่องราวของท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นเหล่ายะฮูดและนะศอรอจึงรู้จักท่านนบีมูฮัมหมัด เป็นอย่างดี ก่อนที่ท่านจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบี ตามที่ระบุอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขา ดังที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า

اَلَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أبْنَاءَهُمْ

“บรรดาผู้ที่เราได้ให้คัมภีร์แก่พวกเขานั้น รู้จักมูฮัมหมัดประหนึ่งว่าพวกเขารู้จักลูกๆของพวกเขา” ซูเราะห์ อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 146


บรรดาพวกยะฮูดนั้นเคยวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ให้มีชัยชนะเหนือศัตรูโดยอ้างสิทธิ์ของนบีที่จะถูกส่งมาในภายหน้าดังที่ระบุในคัมภีร์ของพวกเขา คือวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์โดยการอ้างถึงท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม
แต่เมื่อพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมูฮัมหมัด และทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานมา เพื่อยืนยันถึงเรื่องราวของท่านตามที่ระบุอยู่ในอัตเตารอตและอินญีล แต่บรรดายะฮูดและนะศอรอกลับปฏิเสธ ทั้งๆที่พวกเขารอคอยการมาของนบีท่านสุดท้ายนี้

พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า (และเมื่อมีคัมภีร์จากอัลลอฮ์ มายืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขา) หมายถึง เมื่ออัลกุรอานได้ปรากฏต่อชาวยะฮูด ซึ่งยืนยันเรื่องราวของท่านนบี มูฮัมหมัด ดังที่ระบุอยู่ในอัตเตารอต

อิบนุ ญะรีร กล่าวว่า “บิชร์ บิน มุอาซ เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า ยะซีด เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า สะอี๊ด เล่าให้เราฟังจาก ก่อตาดะห์ ในถ้อยคำที่ว่า (และเมื่อมีคัมภีร์จากอัลลอฮ์ มายืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขา) คือ อัลกุรอานซึ่งถูกประทานมาให้แก่ท่านนบีมูฮัมหมัด เพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขาในอัตเตารอตและอัลอินญีล
จาก อัมมาร บิน อัลฮะซัน กล่าวว่า อิบนุ อบีญะอ์ฟัร เล่าให้เราฟังจากพ่อของเขา จาก อัรรอเบียะอ์ ในถ้อยคำที่ว่า (และเมื่อมีคัมภีร์จากอัลลอฮ์ มายืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขา) คือ อัลกุรอานที่ถูกประทานให้แก่มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม เป็นสิ่งที่ยืนยันกับพวกเขาในอัตเตารอตและอัลอินญีล” ตัฟซีร อัตฏอบะรีย์ เล่มที่ 1 หน้าที่ 410

แม้ว่าข้อความของอายะห์นี้จะสื่อความหมายถึงพวกยะฮูดและนะศอรอ แต่วัตถุประสงค์นั้นกล่าวเจาะจงถึงพวกยะฮูด ตามที่ อิบนิ กะษีร ได้อธิบายว่า

“พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า (ครั้นเมื่อได้มายังพวกเขา) หมายถึง เหล่ายะฮูด (คัมภีร์จากอัลลอฮ์) คืออัลกุรอานซึ่งถูกประทานมาให้แก่มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม (เพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขา) หมายถึง จาก อัตเตารอต” ตัฟซีร อิบนิ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 178

ถ้อยคำที่ว่า (และก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยขอให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา) คือเหล่ายะฮูดเคยวิงวอนขอโดยอ้างถึงท่านนบีมูฮัมหมัด ให้มีชัยชนะเหนือศัตรู ก่อนที่ท่านนบีมูฮัมหมัดจะถูกส่งมา ซึ่งเรื่องนี้มีคำรายงานจาก อิบนิ อับบาส หลายสายด้วยกัน ดังที่ อิบนุ ญะรีร ได้นำมาแสดงไว้ในตัฟซีรของท่านว่า

“อิบนุ ฮุมัยด์ เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า ซะละมะห์ เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า อิบนุ อิสฮาก เล่าให้ฉันฟังโดยกล่าวว่า มูฮัมหมัด อิบนุ อบี มูฮัมหมัด ซึ่งเป็นคนรับใช้ครอบครัวของ ซัยด์ บิน ซาบิต เล่าให้ฉันฟังจาก สะอี๊ด บิน ญุบัยร์ หรือ อิกริมะห์ คนรับใช้ของ อิบนิ อับบาส จาก อิบนิ อับบาส กล่าวว่า : แท้จริงบรรดายะฮูดนั้นเคยขอให้มีชัยชนะเหนือ เอาวซ์ และ คอซรอจญ์ ด้วยการอ้างถึงท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ก่อนที่ท่านจะถูกแต่งตั้งมา แต่เมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งท่านมาจากคนอาหรับ พวกเขาก็ปฏิเสธต่อท่าน และพวกเขาก็ต่อต้านในสิ่งที่พวกเขาเคยกล่าวกันในเรื่องของเขา ดังนั้น มุอาซ บิน ญะบัล และ บิชร์ บิน อัลบัรรออ์ บิน มะอ์รูร ซึ่งเป็นคนใน บนีซะละมะห์ จึงได้กล่าวแก่พวกเขาว่า : โอ้ชาวยะฮูดเอ๋ย จงเกรงกลัวอัลลอฮ์ และจงรับอิสลามเถิด เพราะก่อนหน้านี้พวกเขาเคยวิงวอนโดยอ้างถึงมูฮัมหมัด ให้มีชัยชนะเหนือพวกเรา ซึ่งตอนนั้นเรายังเป็นผู้ตั้งภาคีอยู่ และพวกท่านก็เคยบอกกับพวกเราว่า เขาเป็นนบีที่ถูกส่งมา และพวกท่านก็แจ้งลักษณะของเขาแก่พวกเรา ทันใดนั้น สะลาม บิน มิชกัม ซึ่งเป็นคนหนึ่งจาก บนีนะดีร ก็กล่าวว่า เขาไม่ได้นำสิ่งใดที่พวกเรารู้จักมา และเขาก็ไม่ใช่บุคคลที่เรากล่าวแก่พวกท่าน ดังนั้นพระองค์อัลลอฮ์จึงทรงประทานอายะห์นี้มาเนื่องจากคำพูดของพวกเขาว่า (และเมื่อมีคัมภีร์จากอัลลอฮ์ มายืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขา และก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยขอให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา แต่เมื่อสิ่งที่พวกเขารู้จักเป็นอย่างดีได้มายังพวกเขา พวกเขาก็ปฏิเสธมัน ดังนั้นการถูกขับออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์จงมีแด่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา)

มูฮัมหมัด บิน ซะอด์ เล่าให้ฉันฟังโดยกล่าวว่า พ่อของฉันเล่าให้ฉันฟังโดยกล่าวว่า ลุงของฉันเล่าให้ฉันฟังโดยกล่าวว่า พ่อของฉันเล่าให้ฉันฟังจากพ่อของเขา จาก อิบนิ อับบาส ในถ้อยคำที่ว่า (และก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยขอให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา) เขากล่าวว่า คือขอให้มีชัยชนะต่อบรรดาพวกมุชริกอาหรับด้วยการปรากฏของ มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม หมายถึงพวกชาวคัมภีร์ได้ขอเช่นนั้น แต่เมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งท่านนบี มูฮัมหมัด มาจริงๆ แล้วพวกเขาเห็นว่ามิได้เป็นบุคคลในหมู่พวกเขา จึงได้ปฏิเสธต่อเขาและอิจฉาเขา

มูฮัมหมัด บิน อัมร์ เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า อบูอาศิม เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า อีซา เล่าให้ฉันฟัง จาก อิบนุ อบีนะญิฮ์ จาก อาลี อัลอัซดีย์ ในถ้อยคำที่ว่า (และก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยขอให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา) เขากล่าวว่า พวกยะฮูดนั้นเคยกล่าวว่า : โอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ ได้โปรดส่งนบีท่านนี้มาสู่พวกเราด้วยเถิด เพื่อจะได้ตัดสินระหว่างพวกเรากับคนอื่นๆ (ขอให้มีชัยชนะ) คือขอให้มีชัยชนะเหนือคนอื่นด้วยการอ้างเขา

บิชร์ บิน มุอาซ เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า ยะซีด เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า สะอี๊ด เล่าให้เราฟังจาก ก่อตาดะห์ ในถ้อยคำที่ว่า (และก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยขอให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา) คือก่อนหน้านี้เหล่ายะฮูด เคยวิงวอนขอโดยอ้างมูฮัมหมัด ให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นชาวอาหรับ พวกเขากล่าวว่า : โอ้อัลลอฮ์ ได้โปรดส่งนบีท่านนี้มา เขาคือผู้ที่เราพบในอัตเตารอต เพื่อจะได้ลงโทษพวกเขาและสังหารพวกเขา ครั้นเมื่อพระองค์อัลลอฮ์ ได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม แล้วพวกเขาเห็นว่า มิได้เป็นบุคคลในหมู่พวกเขา จึงได้ปฏิเสธเนื่องจากความอิจฉาต่ออาหรับ ทั้งๆที่พวกเขาก็รู้ว่า มูฮัมหมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์ ที่พวกเขาพบว่าถูกบันทึกอยู่ในอัตเตารอตที่มีอยู่กับพวกเขาเอง นี่คือถ้อยคำที่ว่า (แต่เมื่อสิ่งที่พวกเขารู้จักเป็นอย่างดีได้มายังพวกเขา พวกเขาก็ปฏิเสธมัน)

อัลมุซันนา เล่าให้ฉันฟังโดยกล่าวว่า อาดัม เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า อบูญะอ์ฟัร เล่าให้เราฟังจาก อัรรอเบียะอ์ จาก อบีลอาลียะห์ กล่าวว่า : ชาวยะฮูดเคยขอความช่วยเหลือโดยอ้างถึงมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม เพื่อให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ตั้งภาคีชาวอาหรับ ด้วยการกล่าวว่า : โอ้ข้แต่อัลลอฮ์ ได้โปรดส่งนบีท่านนี้มา ซึ่งเราพบว่าเรื่องราวของเขาถูกบันทึกไว้ ณ.ที่พวกเรา เพื่อลงโทษบรรดาผู้ตั้งภาคีและสังหารพวกเขา แต่หลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งมูฮัมหมัดมา และพวกเขาเห็นว่า มิใช่บุคคลในหมู่พวกเขาจึงได้ปฏิเสธ เนื่องจากความอิจฉาต่ออาหรับ ทั้งๆที่พวกเขาก็รู้ดีว่าเขาคือรอซูลของอัลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม พระองค์อัลลอฮ์จึงได้กล่าวว่า (แต่เมื่อสิ่งที่พวกเขารู้จักเป็นอย่างดีได้มายังพวกเขา พวกเขาก็ปฏิเสธมัน ดังนั้นการถูกขับออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์จงมีแด่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา)” ตัฟซีร อัตฏอบะรีย์ เล่มที่ 1 หน้าที่ 410-411

ถ้อยคำที่ว่า (ดังนั้นการถูกขับออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์จงมีแด่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา) พระองค์อัลลอฮ์ทรงตัดขาดความเมตตาที่มีต่อพวกเขา เนื่องจากการปฏิเสธต่อ มูฮัมหมัด ซึ่งเป็นรอซูลของพระองค์ ทั้งๆที่พวกเขาทราบเรื่องของท่านตามที่มีบันทึกในคัมภีร์อัตเตารอต และพวกเขาก็รอคอยกันอยู่ คำ لعنة มีรากศัพท์มาจากคำสามอักษรคือ لعن ซึ่งได้อธิบายมาก่อนหน้านี้แล้ว (โปรดดูคำอธิบาย ซูเราะห์ อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 88)