ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 93


وَإذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إيْمَانُكُمْ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ


และจงทบทวน ขณะที่เราได้เอาพันธสัญญาต่อพวกเจ้า และเราได้ยกภูเขาฏูรไว้เหนือพวกเจ้า จงยึดถือสิ่งที่เราได้นำมาให้แก่พวกเจ้าด้วยความเข้มแข็ง และจงฟังเถิด พวกเขากล่าวว่า เราได้ยินแล้วและเราก็ฝ่าฝืน และพวกเขาได้ถูกให้ดื่มลูกวัวเข้าไปในหัวใจของพวกเขา ด้วยการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ช่างชั่วช้าเสียจริง ที่การศรัทธาของพวกเจ้าใช้ให้พวกเจ้ากระทำด้วยสิ่งนั้น หากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาข้อความขึ้นต้นของอายะห์นี้ที่ว่า (และจงทบทวน ขณะที่เราได้เอาพันธสัญญาต่อพวกเจ้า และเราได้ยกภูเขาฏูรไว้เหนือพวกเจ้า จงยึดถือสิ่งที่เราได้นำมาให้แก่พวกเจ้าด้วยความเข้มแข็ง) เป็นอีกกรณีหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงชี้ให้เห็นถึงการโป้ปดของเหล่ายะฮูดที่ว่า พวกเขาได้ศรัทธาต่อคัมภีร์อัตเตารอตและศรัทธาต่อนบีมูซาอยู่ก่อนแล้ว และจะไม่ยอมศรัทธาต่อสิ่งอื่นนอกจากนี้ ซึ่งในอายะห์ก่อหน้านี้ พระองค์อัลลอฮ์ทรงใช้ให้ท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ถามพวกเขาว่า หากพวกเจ้าศรัทธาจริงดังที่กล่าวแล้ว เพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงได้สังหารนบี ซะกะรียา และ นบี ยะห์ยา ซึ่งเป็นนบีของอัลลอฮ์ และเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงคิดจะฆ่า และวางแผนฆ่านบีมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม
และหากพวกเจ้าศรัทธาจริงตามที่อ้างแล้ว เพราะเหตุใดจึงนำรูปหลอมลูกวัวมาสักการะแทนอัลลอฮ์ ทั้งๆที่มูซาได้เรียกร้องไปสู่การสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียว
ทั้งๆที่นบีมูซา ได้แสดงมัวอ์ญีซาตซึ่งเป็นสัญญาณอันชัดแจ้งให้พวกเขาได้ประจักษ์นานัปการ และพระองค์อัลลอฮ์ได้สำทับในอายะห์นี้ว่า พระองค์ได้ทรงยกภูเขาฏูรให้ลอยเหนือพวกเจ้า ซึ่งพวกเขาได้ประจักษ์ด้วยตัวเองเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังกำชับให้พวกเขายึดคัมภีร์อัตเตารอตอย่างจริงจัง
ดังนั้นข้อความขึ้นต้นของอายะห์นี้จึงเป็นการย้อนความเพื่อชี้ให้เห็นถึงความโกหกของพวกเขาที่ว่า เราได้ศรัทธาต่อคัมภีร์อัตเตารอตและศรัทธาต่อนบีมูซาแล้ว ส่วนคำอธิบายข้อความนี้ เราได้สาธยายไว้ก่อนแล้วในซูเราะห์นี้ อายะห์ที่ 63

พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า (และจงฟังเถิด พวกเขากล่าวว่า เราได้ยินแล้วและเราก็ฝ่าฝืน) เหล่ายะฮูดได้กล่าวยืนยันว่า พวกเขาได้ยินสิ่งที่มูซามาเรียกร้อง คือการใช้ให้สักการะต่อพระองค์อัลลอฮ์ และให้ปฏิบัติตามข้อใช้และข้อห้ามที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัตเตารอต แล้วพวกเขาก็ยอมรับที่จะปฏิบัติตาม แต่ในที่สุด พวกเขาก็ฝ่าฝืน

ถ้อยคำที่ว่า (และพวกเขาได้ถูกให้ดื่มลูกวัวเข้าไปในหัวใจของพวกเขา ด้วยการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขา) คำว่า شرب ในภาษาอาหรับมีความหมายโดยทั่วไปว่า “ดื่ม”แต่มิได้ใช้เฉพาะสำหรับการดื่ม ดังเช่นการดื่มน้ำหรือดื่มเครื่องดื่มใดๆ ที่ไหลลงสู่กระเพราะ แต่ดื่มลงไปในใจในที่นี้ หมายถึง แทรกซึมลงสู่หัวใจจนฝังใจ หรืออาจกล่าวได้เป็นสำนวนไทยๆว่า ดื่มด่ำจนฝังใจ อย่างนี้เป็นต้น
คือพวกเขาดื่มด่ำจนฝังใจกับการสักการะรูปหลอมลูกวัว ทั้งนี้เนื่องจากปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาเอง

ถ้อยคำที่ว่า (ช่างชั่วช้าเสียจริง ที่การศรัทธาของพวกเจ้าใช้ให้พวกเจ้ากระทำด้วยสิ่งนั้น) คือเมื่อพวกเขาเกิดความดื่มด่ำจนฝังใจในการสักการะรูปหลอมลูกวัวแล้ว จึงเป็นผลที่แสดงออกด้วยการกระทำที่เกิดจากความเชื่องมงาย ตามที่หัวใจของพวกเขาเพียรหา และต่อต้านสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อของพวกเขา นั่นคือการ ที่หัวใจของพวกเขาสั่งการให้สักการะต่อรูปหลอมวัว และปฏิเสธศรัทธาต่ออัตเตารอตและปฏิเสธนบีมูซา ในขณะที่พวกเขากล่าวว่าได้ศรัทธาแล้ว รวมถึงการปฏิเสธต่ออัลกุรอานและปฏิเสธต่อท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม และถ้าหากว่าพวกเขาเป็นผู้ศรัทธาจริงคงจะไม่กระทำการเช่นนี้ ช่างชั่วช้าจริงๆ สิ่งที่พวกเขากระทำ