ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ อายะห์ที่ 99


وَلَقَدْ أنْزَلْنَا إلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ إلاَّ الْفَاسِقُوْنَ

และแน่นอนว่า เราได้ให้สัญญาณต่างๆที่ชัดแจ้งลงมายังเจ้า และจะไม่มีผู้ใดปฏิเสธนอกจากบรรดาคนเลวเท่านั้นบนีอิสรออีล ทั้งเหล่ายะฮูดและนอศอรอ ต่างก็ทราบเรื่องราวของท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม เป็นอย่างดี ก่อนที่ท่านจะกำเนิดมาบนโลกใบนี้ และก่อนที่ท่านจะได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเสียอีก ทั้งนี้เพราะเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมหมัด ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะของท่านและอื่นๆ ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ที่มีอยู่ที่พวกเขา คือ คัมภีร์อัตเตารอต และ อินญีล อย่างชัดเจน

ดังนั้นหลักฐานในการเป็นนบีของมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม จึงเป็นหลักฐานของพวกเขา คือคัมภีร์ที่มีอยู่ในมือของพวกเขาเอง และเพราะเหตุใดพวกเขาจึงปฏิเสธ อย่างนี้ มิถือว่าเป็นการปฏิเสธ คัมภีร์อัตเตารอต และ คัมภีร์อินญีล ของบนีอิสรออีลหรอกหรือ

นอกจากนั้นแล้ว เมื่อพระองค์ทรงแต่งตั้งท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ให้เป็นนบี พระองค์ก็ยังทรงประทานเครื่องหมายและสัญญาณต่างๆ ให้แก่ท่านเพื่อยืนยันในการเป็นนบีอีกด้วย นั่นคือบรรดา มัวอ์ญีซาต ที่มนุษย์โดยทั่วไปไม่อาจกระทำได้ เช่นคัมภีร์อัลกุรอานเป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายมนุษย์โลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และในอนาคต

อิบนุ ญะรีร กล่าวว่า “อบูกุรัยบ์ เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า อุสมาน บิน สะอี๊ด เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า บิชร์ บิน อุมาเราะห์ เล่าให้เราฟังจาก อบีลวัรก์ จาก อัตเฏาะฮ์ฮาก จาก อิบนิ อับบาส ในถ้อยคำที่ว่า (และแน่นอนว่า เราได้ให้สัญญาณต่างๆที่ชัดแจ้งลงมายังเจ้า) เขากล่าวว่า : เจ้าได้อ่านอัลกุรอานให้แก่พวกเขาฟังและบอกพวกเขาทั้งยามเช้าและยามเย็น ทั้งที่เจ้าก็เป็นผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็น และก็ไม่เคยอ่านคัมภีร์ใดๆ แก่พวกเขามาก่อน แต่เจ้าก็สามารถที่จะบอกกพวกเขาถึงเรื่องราวที่มีอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาเอง พระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่า ในเรื่องดังกล่าวนี้มีแง่คิดและความชัดเจนสำหรับพวกเขา ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่พวกเขากระทำ” ตัฟซีร อัตฏอบะรีย์ เล่มที่ 1 หน้าที่ 440

ดังนั้นผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์ย่อมไม่ปฏิเสธถึงความจริงในเรื่องนี้ แต่ผู้ที่มีหลักฐานอยู่ในมือของตนเอง และได้ประจักษ์ในหลักฐานต่างๆแล้วกลับปฏิเสธ พวกเขาคือผู้ที่หนีความจริง พวกเขาคือคนเลว

อิบนุญะรีร กล่าวว่า “อิบนุ ฮุมัยด์ เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า ซะละมะห์ เล่าให้เราฟัง โดยกล่าวว่า อิบนุ อิสฮาก เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่า มูฮัมหมัด อิบนุ อบี มูฮัมหมัด คนรับใช้ของ เซด บิน ซาบิต เล่าให้เราฟังจาก อิกริมะห์ คนรับใช้ของ อิบนุ อับบาส และจาก สะอี๊ด บิน ญุบัยร์ จาก อิบนิ อับบาส กล่าวว่า อิบนุ ซูรียา อัลฟัฏยูนีย์ ได้กล่าวแก่ท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ว่า โอ้มูฮัมหมัด ท่านมิได้นำสิ่งใดที่พวกเรารู้จักมาให้เลย และอัลลอฮ์ก็มิได้ให้เครื่องหมายใดๆที่ชัดแจ้งแก่ท่าน เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามท่าน ดังนั้นพระองค์อัลลอฮ์ จึงได้ประทานอายะห์นี้มา (และแน่นอนว่า เราได้ให้สัญญาณต่างๆที่ชัดแจ้งลงมายังเจ้า และจะไม่มีผู้ใดปฏิเสธนอกจากบรรดาคนเลวเท่านั้น)” ตัฟซีร อัตฏอบะรีย์ เล่มที่ 1 หน้าที่ 441